Njoftim - B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës

Blerësi KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT
Kodi/Numri 2019/622-19-5072-5-2-1/B52-0018598
Emërtimi Rregullimi i rrugëve në fshatin Muradem
Lloji i dokumentit* B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës
Lloji i kontratës 5 Pune
FPP 45000000-7 Pune ndërtimi
Lloji i procedurës 1 Procedurë e hapur
Vlera e parashikuar 100 000,00
Afati për dorëzimin e ofertave/kërkesës për pjesëmarrje 01.08.2019 14:00
Data e njoftimit 30.08.2019
Data e dërgimit 29.08.2019
Ligji LIGJI Nr. 04/L-042 PËR PROKURIMIN PUBLIK NË REPUBLIKËN E KOSOVËS
Dorëzimi elektronik i ofertave Po

Njoftimet të tjera në procedurën e njëjtën të prokurimit: Povratak na vrh

Lloji i dokumentit Data e publikuar Data paraqitur
B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës 30.08.2019 00:00 29.08.2019 00:00
B08 Njoftim për dhënie të kontratës 28.08.2019 00:00 27.08.2019 00:00
B05 Njoftim per Kontrat 12.07.2019 00:00 11.07.2019 00:00
Shkarko plotë "Dosje tenderi"

Dosja e Tenderit Povratak na vrh

Dosja e Tenderit

Versioni i tanishëm: 11.07.2019 14:49    Template per Dosja e Tenderit SH..doc


Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 01.08.2019 14:34     proceverbali i hapjes.PDF

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 21.08.2019 09:58     B58 NJOFTIM PER VENDIMIN E AK.docx

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 29.08.2019 15:42     622-19-115-521 kontrata,.PDF

Versionet

Përshkrimi i çmimeve - Rregullimi i rrugëve në fshatin Muradem Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 11.07.2019 14:50    115 Paramasat e infrastukturës rrugore në Fshatin Muradem.xls