Njoftim - B05 Njoftim per Kontrat

Blerësi KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES
Kodi/Numri 2019/616-19-6903-1-1-1/B05-0019605
Emërtimi Furnizim me qumesht
Lloji i dokumentit* B05 Njoftim per Kontrat
Lloji i kontratës 1 Furnizim
FPP 15511000-3 Qumësht
Lloji i procedurës 1 Procedurë e hapur
Vlera e parashikuar 288.000,00
Afati për dorëzimin e ofertave/kërkesës për pjesëmarrje 23.09.2019 14:00
Data e njoftimit 12.09.2019
Data e dërgimit 11.09.2019
Ligji LIGJI Nr. 04/L-042 PËR PROKURIMIN PUBLIK NË REPUBLIKËN E KOSOVËS
Dorëzimi elektronik i ofertave Po

Njoftimet të tjera në procedurën e njëjtën të prokurimit: Povratak na vrh

Lloji i dokumentit Data e publikuar Data paraqitur
B10 Njoftimi per anulimin e aktivitetit te prokurimit 07.10.2019 00:00:00 04.10.2019 00:00:00
B05 Njoftim per Kontrat 12.09.2019 00:00:00 11.09.2019 00:00:00
Shkarko plotë "Dosje tenderi"

Dosja e Tenderit Povratak na vrh

Dosja e Tenderit

Versioni i tanishëm: 11.09.2019 10:56:49    Dosja e re.doc


Përshkrimi i çmimeve - Furnizim me qumesht Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 11.09.2019 10:58:42    Paramasa.xlsx