Njoftim - B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës

Blerësi KUVENDI KOMUNAL- GJILAN
Kodi/Numri 2017/651-17-1320-5-2-1/B52-0008784
Emërtimi Ndërtimi i shkollës fillore në fshatin Haxhaj
Lloji i dokumentit* B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës
Lloji i kontratës 5 Pune
FPP 45214210-5 Shkolla fillore
Lloji i procedurës 1 Procedurë e hapur
Vlera e parashikuar 192.723,61
Afati për dorëzimin e ofertave/kërkesës për pjesëmarrje 23.05.2017 14:00
Data e njoftimit 31.07.2017
Data e dërgimit 28.07.2017
Ligji LIGJI Nr. 04/L-042 PËR PROKURIMIN PUBLIK NË REPUBLIKËN E KOSOVËS
Dorëzimi elektronik i ofertave Po

Njoftimet të tjera në procedurën e njëjtën të prokurimit: Povratak na vrh

Lloji i dokumentit Data e publikuar Data paraqitur
B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës 31.07.2017 00:00:00 28.07.2017 00:00:00
B08 Njoftim për dhënie të kontratës 17.07.2017 00:00:00 14.07.2017 00:00:00
B08 Njoftim për dhënie të kontratës 07.07.2017 00:00:00 04.07.2017 00:00:00
B05 Njoftim per Kontrat 01.05.2017 00:00:00 28.04.2017 00:00:00
Shkarko plotë "Dosje tenderi"

Dosja e Tenderit Povratak na vrh

Dosja e Tenderit

Versioni i tanishëm: 28.04.2017 09:20:12    Dosja e Tenderit (1).doc


Përshkrimi i çmimeve - Ndërtimi i shkollës fillore në fshatin Haxhaj Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 27.04.2017 15:46:41    Paramasa Komplete e shkolles Fillore HAXHAJ - PA QMIME.xls