Njoftim - B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës

Blerësi KUVENDI KOMUNAL - OBILIQ
Kodi/Numri 2017/OB614-17-2782-5-2-1/B52-0008997
Emërtimi Rregullimi dhe mirëmbajtja e rrugëve-Obiliq
Lloji i dokumentit* B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës
Lloji i kontratës 5 Pune
FPP 45233123-7 Rruge dytësore
Lloji i procedurës 1 Procedurë e hapur
Vlera e parashikuar 20 000,00
Afati për dorëzimin e ofertave/kërkesës për pjesëmarrje 12.07.2017 14:00
Data e njoftimit 07.08.2017
Data e dërgimit 02.08.2017
Ligji LIGJI Nr. 04/L-042 PËR PROKURIMIN PUBLIK NË REPUBLIKËN E KOSOVËS
Dorëzimi elektronik i ofertave Po

Njoftimet të tjera në procedurën e njëjtën të prokurimit: Povratak na vrh

Lloji i dokumentit Data e publikuar Data paraqitur
B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës 07.08.2017 00:00 02.08.2017 00:00
B08 Njoftim për dhënie të kontratës 17.07.2017 00:00 14.07.2017 00:00
B05 Njoftim per Kontrat 23.06.2017 00:00 20.06.2017 00:00
Shkarko plotë "Dosje tenderi"

Dosja e Tenderit Povratak na vrh

Dosja e Tenderit

Versioni i tanishëm: 20.06.2017 01:21    Dosja e Tenderit.doc


Përshkrimi i çmimeve - Rregullimi dhe mirëmbajtja e rrugëve-Obiliq Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 20.06.2017 02:01    Pershkrimi i çmimit-Riparimi i rrëgëve në Obiliq.xlsx