Njoftim - B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës

Blerësi KUVENDI KOMUNAL - OBILIQ
Kodi/Numri 2017/OB614-17-2862-5-2-1/B52-0009190
Emërtimi Renovimi i infrastrukturës së shkollave
Lloji i dokumentit* B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës
Lloji i kontratës 5 Pune
FPP 45000000-7 Pune ndërtimi
Lloji i procedurës 1 Procedurë e hapur
Vlera e parashikuar 60 000,00
Afati për dorëzimin e ofertave/kërkesës për pjesëmarrje 17.07.2017 14:00
Data e njoftimit 08.08.2017
Data e dërgimit 05.08.2017
Ligji LIGJI Nr. 04/L-042 PËR PROKURIMIN PUBLIK NË REPUBLIKËN E KOSOVËS
Dorëzimi elektronik i ofertave Po

Njoftimet të tjera në procedurën e njëjtën të prokurimit: Povratak na vrh

Lloji i dokumentit Data e publikuar Data paraqitur
B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës 08.08.2017 00:00 05.08.2017 00:00
B08 Njoftim për dhënie të kontratës 27.07.2017 00:00 24.07.2017 00:00
B05 Njoftim per Kontrat 26.06.2017 00:00 22.06.2017 00:00
Shkarko plotë "Dosje tenderi"

Dosja e Tenderit Povratak na vrh

Dosja e Tenderit

Versioni i tanishëm: 22.06.2017 16:25    Dosja e Tenderit.doc


Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 22.06.2017 16:26     Përshkrimi i çmimeve -Renovimi i infrastrukturës së shkollave.xlsx

Versionet

Përshkrimi i çmimeve - Renovimi i infrastrukturës së shkollave Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 22.06.2017 16:28    Përshkrimi i çmimeve -Renovimi i infrastrukturës së shkollave.xlsx