Njoftim - B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës

Blerësi KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES
Kodi/Numri 2017/616-17-2026-5-2-1/B52-0009568
Emërtimi Rregullimi i oborrit te objekteve me banim social ne Hajvali
Lloji i dokumentit* B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës
Lloji i kontratës 5 Pune
FPP 45110000-1 Prishje ndërtimi dhe shkatërrim të punës dhe pune te largimit te dheut
Lloji i procedurës 1 Procedurë e hapur
Vlera e parashikuar 274 172,40
Afati për dorëzimin e ofertave/kërkesës për pjesëmarrje 15.06.2017 14:00
Data e njoftimit 17.08.2017
Data e dërgimit 14.08.2017
Ligji LIGJI Nr. 04/L-042 PËR PROKURIMIN PUBLIK NË REPUBLIKËN E KOSOVËS
Dorëzimi elektronik i ofertave Po

Njoftimet të tjera në procedurën e njëjtën të prokurimit: Povratak na vrh

Lloji i dokumentit Data e publikuar Data paraqitur
B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës 17.08.2017 00:00 14.08.2017 00:00
B08 Njoftim për dhënie të kontratës 17.07.2017 00:00 13.07.2017 00:00
B54 Formulari standard per korrigjimin e gabimeve ne njoftimet e publikuara 25.05.2017 00:00 22.05.2017 00:00
B05 Njoftim per Kontrat 22.05.2017 00:00 19.05.2017 00:00
Shkarko plotë "Dosje tenderi"

Dosja e Tenderit Povratak na vrh

Dosja e Tenderit

Versioni i tanishëm: 22.05.2017 10:03    Dosja e Tenderit shqip.doc


Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 19.05.2017 09:31     Pershkrimi-teknik_rregulimi i oborrit objektet Sociale Hajvali.pdf

Versionet

Përshkrimi i çmimeve - Rregullimi i oborrit te objekteve me banim social ne Hajvali Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 19.05.2017 09:48    Rregullimi i oborrit Obj.Soc.Hajvali_Paramasa.xls