Njoftim - B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës

Blerësi KUVENDI KOMUNAL- GJILAN
Kodi/Numri 2017/651-17-2098-5-2-1/B52-0009881
Emërtimi Rregullimi i sheshit mbi Lumin Mirusha
Lloji i dokumentit* B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës
Lloji i kontratës 5 Pune
FPP 45246000-3 Rregullime lumi dhe pune kontrolli te vërshimit
Lloji i procedurës 1 Procedurë e hapur
Vlera e parashikuar 384.617,00
Afati për dorëzimin e ofertave/kërkesës për pjesëmarrje 05.06.2017 14:00
Data e njoftimit 21.08.2017
Data e dërgimit 18.08.2017
Ligji LIGJI Nr. 04/L-042 PËR PROKURIMIN PUBLIK NË REPUBLIKËN E KOSOVËS
Dorëzimi elektronik i ofertave Po

Njoftimet të tjera në procedurën e njëjtën të prokurimit: Povratak na vrh

Lloji i dokumentit Data e publikuar Data paraqitur
B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës 21.08.2017 00:00:00 18.08.2017 00:00:00
B08 Njoftim për dhënie të kontratës 14.07.2017 00:00:00 11.07.2017 00:00:00
B05 Njoftim per Kontrat 22.05.2017 00:00:00 18.05.2017 00:00:00
Shkarko plotë "Dosje tenderi"

Dosja e Tenderit Povratak na vrh

Dosja e Tenderit

Versioni i tanishëm: 18.05.2017 15:12:39    Dosja e Tenderit (82).doc


Përshkrimi i çmimeve - Rregullimi i sheshit mbi Lumin Mirusha Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 18.05.2017 15:14:40    Paramasa e sheshit Mirusha-18.05.2017- pa qmime (1) 1.xls