Njoftim - B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës

Blerësi KOMUNA E KAMENICËS
Kodi/Numri 2017/KM653-17-2716-5-2-1/B52-0009954
Emërtimi Asfaltimi i Rruges Kopernice Pusi i Zenelit -SHFMU
Lloji i dokumentit* B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës
Lloji i kontratës 5 Pune
FPP 45000000-7 Pune ndërtimi
Lloji i procedurës 1 Procedurë e hapur
Vlera e parashikuar 350.000,00
Afati për dorëzimin e ofertave/kërkesës për pjesëmarrje 11.07.2017 14:00
Data e njoftimit 24.08.2017
Data e dërgimit 21.08.2017
Ligji LIGJI Nr. 04/L-042 PËR PROKURIMIN PUBLIK NË REPUBLIKËN E KOSOVËS
Dorëzimi elektronik i ofertave Po

Njoftimet të tjera në procedurën e njëjtën të prokurimit: Povratak na vrh

Lloji i dokumentit Data e publikuar Data paraqitur
B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës 24.08.2017 00:00:00 21.08.2017 00:00:00
B08 Njoftim për dhënie të kontratës 04.08.2017 00:00:00 01.08.2017 00:00:00
B05 Njoftim per Kontrat 19.06.2017 00:00:00 15.06.2017 00:00:00
Shkarko plotë "Dosje tenderi"

Dosja e Tenderit Povratak na vrh

Dosja e Tenderit

Versioni i tanishëm: 15.06.2017 10:18:21    Dosja e Tenderit (Shqip).Doc


Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 15.06.2017 10:19:29     ACAD-Situacioni Vija_Kopernice.03.pdf

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 15.06.2017 10:19:55     ACAD-Situacioni Vija_Kopernice.04.pdf

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 15.06.2017 10:20:22     ACAD-Situacioni Vija_Kopernice.05.pdf

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 15.06.2017 10:20:48     ACAD-Situacioni Vija_Kopernice.pdf

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 15.06.2017 10:21:25     DETALE.pdf

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 15.06.2017 10:21:53     prerjet karakteristike.pdf

Versionet

Përshkrimi i çmimeve - Asfaltimi i Rruges Kopernice Pusi i Zenelit -SHFMU Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 15.06.2017 10:29:17    Pershkrimi i qmimeve (paramasa).xls