Njoftim - B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës

Blerësi KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT
Kodi/Numri 2019/622-19-8555-2-2-1/B52-0027954
Emërtimi Mirëmbajtja e rrugeve malore
Lloji i dokumentit* B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës
Lloji i kontratës 2 Shërbime
FPP 45000000-7 Pune ndërtimi
Lloji i procedurës 1 Procedurë e hapur
Vlera e parashikuar 11 200,00
Afati për dorëzimin e ofertave/kërkesës për pjesëmarrje 26.11.2019 13:30
Data e njoftimit 16.12.2019
Data e dërgimit 13.12.2019
Ligji LIGJI Nr. 04/L-042 PËR PROKURIMIN PUBLIK NË REPUBLIKËN E KOSOVËS
Dorëzimi elektronik i ofertave Po

Njoftimet të tjera në procedurën e njëjtën të prokurimit: Povratak na vrh

Lloji i dokumentit Data e publikuar Data paraqitur
B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës 16.12.2019 00:00 13.12.2019 00:00
B08 Njoftim për dhënie të kontratës 12.12.2019 00:00 11.12.2019 00:00
B05 Njoftim per Kontrat 06.11.2019 00:00 05.11.2019 00:00
Shkarko plotë "Dosje tenderi"

Dosja e Tenderit Povratak na vrh

Dosja e Tenderit

Versioni i tanishëm: 05.11.2019 15:41    Template per Dosja e Tenderit-shqip.Doc


Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 26.11.2019 13:43     Proqesverbali i hapjes 622-19-205-221.PDF

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 05.12.2019 10:51     B58 205.NJOFTIM PER VENDIMIN E AK-Visar kuci.docx

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 13.12.2019 10:49     205.Kontrata.PDF

Versionet

Përshkrimi i çmimeve - Mirëmbajtja e rrugeve malore Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 05.11.2019 11:11    Paramasa dhe parallogaria e mirembajtjes se rruges jabllanice.xlsx