Njoftim - B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës

Blerësi N.P.L. "AMBIENTI"SH.A.
Kodi/Numri 2019/656A-19-9225-1-2-1/B52-0029019
Emërtimi Furnizim me një veturë për nevoja të ndërrmarrjes
Lloji i dokumentit* B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës
Lloji i kontratës 1 Furnizim
FPP 34000000-7 Pjese te automjeteve motorike, rimorkiove dhe automjeteve
Lloji i procedurës 1 Procedurë e hapur
Vlera e parashikuar 12 000,00
Afati për dorëzimin e ofertave/kërkesës për pjesëmarrje 23.12.2019 10:00
Data e njoftimit 01.01.2020
Data e dërgimit 31.12.2019
Ligji LIGJI Nr. 04/L-042 PËR PROKURIMIN PUBLIK NË REPUBLIKËN E KOSOVËS
Dorëzimi elektronik i ofertave Po

Njoftimet të tjera në procedurën e njëjtën të prokurimit: Povratak na vrh

Lloji i dokumentit Data e publikuar Data paraqitur
B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës 01.01.2020 00:00 31.12.2019 00:00
B08 Njoftim për dhënie të kontratës 25.12.2019 00:00 24.12.2019 00:00
B05 Njoftim per Kontrat 28.11.2019 00:00 27.11.2019 00:00
Shkarko plotë "Dosje tenderi"

Dosja e Tenderit Povratak na vrh

Dosja e Tenderit

Versioni i tanishëm: 24.12.2019 13:44    njoftimi.pdf


Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 23.12.2019 10:41     Procesverbali i Hapjes.pdf

Versionet

Përshkrimi i çmimeve - Furnizim me një veturë për nevoja të ndërrmarrjes Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 27.11.2019 11:57    PËRSHKRIMI I ÇMIMEVE.docx