Njoftim - B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës

Blerësi KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT
Kodi/Numri 2020/622-19-9030-5-2-1/B52-0000047
Emërtimi Rehabilitimi dhe riparimi i rrugëve fushore
Lloji i dokumentit* B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës
Lloji i kontratës 5 Pune
FPP 45000000-7 Pune ndërtimi
Lloji i procedurës 1 Procedurë e hapur
Vlera e parashikuar 40 000,00
Afati për dorëzimin e ofertave/kërkesës për pjesëmarrje 11.12.2019 14:00
Data e njoftimit 07.01.2020
Data e dërgimit 06.01.2020
Ligji LIGJI Nr. 04/L-042 PËR PROKURIMIN PUBLIK NË REPUBLIKËN E KOSOVËS
Dorëzimi elektronik i ofertave Po

Njoftimet të tjera në procedurën e njëjtën të prokurimit: Povratak na vrh

Lloji i dokumentit Data e publikuar Data paraqitur
B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës 07.01.2020 00:00 06.01.2020 00:00
B08 Njoftim për dhënie të kontratës 06.01.2020 00:00 03.01.2020 00:00
B05 Njoftim per Kontrat 21.11.2019 00:00 20.11.2019 00:00
Shkarko plotë "Dosje tenderi"

Dosja e Tenderit Povratak na vrh

Dosja e Tenderit

Versioni i tanishëm: 20.11.2019 09:24    Template per Dosja e Tenderit-SH.doc


Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 11.12.2019 14:36     Proceverbali i hapjes.PDF

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 26.12.2019 13:40     B58 213.NJOFTIM PER VENDIMIN E AK-Shabanaj.docx

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 06.01.2020 15:16     Kontrata; 622-19-213-521.PDF

Versionet

Përshkrimi i çmimeve - Rehabilitimi dhe riparimi i rrugëve fushore Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 20.11.2019 09:26    213-Paramasa Rruget fushore -.rar