Njoftim - B10 Njoftimi per anulimin e aktivitetit te prokurimit

Blerësi KOMPANIA UJËSJELLËSI RAJONAL "PRISHTINA"SH.A.
Kodi/Numri 2020/70433736-20-164-1-2-1/B10-0001736
Emërtimi Furnizim më Motoçikleta(Scooters)
Lloji i dokumentit* B10 Njoftimi per anulimin e aktivitetit te prokurimit
Lloji i kontratës 1 Furnizim
FPP 35000000-4 Pajisje transporti
Lloji i procedurës 1 Procedurë e hapur
Vlera e parashikuar 25 000,00
Afati për dorëzimin e ofertave/kërkesës për pjesëmarrje 20.02.2020 13:00
Data e njoftimit 21.02.2020
Data e dërgimit 20.02.2020
Ligji LIGJI Nr. 04/L-042 PËR PROKURIMIN PUBLIK NË REPUBLIKËN E KOSOVËS
Dorëzimi elektronik i ofertave Po

Njoftimet të tjera në procedurën e njëjtën të prokurimit: Povratak na vrh

Lloji i dokumentit Data e publikuar Data paraqitur
B10 Njoftimi per anulimin e aktivitetit te prokurimit 21.02.2020 00:00 20.02.2020 00:00
B05 Njoftim per Kontrat 03.02.2020 00:00 31.01.2020 00:00
Shkarko plotë "Dosje tenderi"

Dosja e Tenderit Povratak na vrh

Dosja e Tenderit

Versioni i tanishëm: 31.01.2020 10:35    1.Dosja e Tenderit_Furnizim me Motoçikleta_shq.doc


Përshkrimi i çmimeve - Furnizim më Motoçikleta(Scooters) Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 31.01.2020 10:39    Përshkrimi i Çmimit.xlsx