Njoftim - B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës

Blerësi KUVENDI KOMUNAL - OBILIQ
Kodi/Numri 2017/OB614-17-3721-5-2-1/B52-0011990
Emërtimi Ndërtimi i rrjetit të ndriçimit {Faza e dytë}
Lloji i dokumentit* B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës
Lloji i kontratës 5 Pune
FPP 31210000-1 Aparaturat elektrike për kyçen ose mbrojtjen e qarqeve elektrike
Lloji i procedurës 1 Procedurë e hapur
Vlera e parashikuar 39.161,72
Afati për dorëzimin e ofertave/kërkesës për pjesëmarrje 30.08.2017 14:00
Data e njoftimit 02.10.2017
Data e dërgimit 28.09.2017
Ligji LIGJI Nr. 04/L-042 PËR PROKURIMIN PUBLIK NË REPUBLIKËN E KOSOVËS
Dorëzimi elektronik i ofertave Po

Njoftimet të tjera në procedurën e njëjtën të prokurimit: Povratak na vrh

Lloji i dokumentit Data e publikuar Data paraqitur
B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës 02.10.2017 00:00:00 28.09.2017 00:00:00
B08 Njoftim për dhënie të kontratës 11.09.2017 00:00:00 06.09.2017 00:00:00
B05 Njoftim per Kontrat 11.08.2017 00:00:00 08.08.2017 00:00:00
Shkarko plotë "Dosje tenderi"

Dosja e Tenderit Povratak na vrh

Dosja e Tenderit

Versioni i tanishëm: 08.08.2017 15:59:54    Template per Dosja e Tenderit.doc


Përshkrimi i çmimeve - Ndërtimi i rrjetit të ndriçimit {Faza e dytë} Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 08.08.2017 16:05:20    Përshkrimi i çmimit.xls