Njoftim - B08 Njoftim për dhënie të kontratës

Blerësi MINISTRIA E SHËNDETËSISË
Kodi/Numri 2020/206-20-959-1-2-5/B08-0003055
Emërtimi “Furnizim Emergjent me material laboratorik për testim ne SARS-COV-2 për Corona-Virus”
Lloji i dokumentit* B08 Njoftim për dhënie të kontratës
Lloji i kontratës 1 Furnizim
FPP 33000000-0 Pajisje mjekësore dhe laboratorike, pajisje optike dhe precize, sahat dhe orë, farmaceutike dhe konsume mjekësore te ngjashme
Lloji i procedurës 5 Procedurë e negociuar pa publikim të njoftimit të kontratës
Vlera e parashikuar 124 980,00
Afati për dorëzimin e ofertave/kërkesës për pjesëmarrje 23.03.2020 10:00
Data e njoftimit 24.03.2020
Data e dërgimit 23.03.2020
Ligji LIGJI Nr. 04/L-042 PËR PROKURIMIN PUBLIK NË REPUBLIKËN E KOSOVËS
Dorëzimi elektronik i ofertave Po

Njoftimet të tjera në procedurën e njëjtën të prokurimit: Povratak na vrh

Lloji i dokumentit Data e publikuar Data paraqitur
B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës 26.03.2020 00:00 25.03.2020 00:00
B08 Njoftim për dhënie të kontratës 24.03.2020 00:00 23.03.2020 00:00
Shkarko plotë "Dosje tenderi"

Dosja e Tenderit Povratak na vrh

Dosja e Tenderit

Versioni i tanishëm: 20.03.2020 14:01    B23 Dosja e Tenderit_Emergjente 206-20-959-125.docx


Dokumenti Shtojca

Versioni i tanishëm: 23.03.2020 14:33     NJOFTIM PER VENDIMIN E AK-206-20-14-125.pdf

Versionet

Dokumenti Shtojca

Versioni i tanishëm: 25.03.2020 11:27     Kontrata Emergjente_Eramed.pdf

Versionet

Përshkrimi i çmimeve - “Furnizim Emergjent me material laboratorik për testim ne SARS-COV-2 për Corona-Virus” Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 20.03.2020 14:03    Përshkrimi i Çmimeve.xlsx