Njoftim - B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës

Blerësi KUVENDI KOMUNAL - OBILIQ
Kodi/Numri 2017/OB614-17-3889-5-2-1/B52-0012709
Emërtimi Bashkfinancim-Asfaltimi i rrugës te Beni Com që lidhë rrug.H.Prishtina
Lloji i dokumentit* B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës
Lloji i kontratës 5 Pune
FPP 45233123-7 Rruge dytësore
Lloji i procedurës 1 Procedurë e hapur
Vlera e parashikuar 23.895,00
Afati për dorëzimin e ofertave/kërkesës për pjesëmarrje 08.09.2017 14:00
Data e njoftimit 16.10.2017
Data e dërgimit 13.10.2017
Ligji LIGJI Nr. 04/L-042 PËR PROKURIMIN PUBLIK NË REPUBLIKËN E KOSOVËS
Dorëzimi elektronik i ofertave Po

Njoftimet të tjera në procedurën e njëjtën të prokurimit: Povratak na vrh

Lloji i dokumentit Data e publikuar Data paraqitur
B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës 16.10.2017 00:00:00 13.10.2017 00:00:00
B08 Njoftim për dhënie të kontratës 18.09.2017 00:00:00 13.09.2017 00:00:00
B05 Njoftim per Kontrat 21.08.2017 00:00:00 18.08.2017 00:00:00
Shkarko plotë "Dosje tenderi"

Dosja e Tenderit Povratak na vrh

Dosja e Tenderit

Versioni i tanishëm: 18.08.2017 11:30:22    Template per Dosja e Tenderit.doc


Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 18.08.2017 11:31:43     1.Situacioni.pdf

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 18.08.2017 11:32:02     1.fleta par.pdf

Versionet

Përshkrimi i çmimeve - Bashkfinancim-Asfaltimi i rrugës te Beni Com që lidhë rrug.H.Prishtina Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 18.08.2017 11:36:34    Paramasa për rrugën e benicom.xls