Njoftim - B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës

Blerësi KUVENDI KOMUNAL- GJILAN
Kodi/Numri 2017/651-17-4020-1-2-1/B52-0013349
Emërtimi Furnizim me inventar të Institucionin Parashkollor "Daradani"
Lloji i dokumentit* B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës
Lloji i kontratës 1 Furnizim
FPP 93000000-8 Shërbime te ndryshme
Lloji i procedurës 1 Procedurë e hapur
Vlera e parashikuar 100.000,00
Afati për dorëzimin e ofertave/kërkesës për pjesëmarrje 11.09.2017 14:30
Data e njoftimit 02.11.2017
Data e dërgimit 30.10.2017
Ligji LIGJI Nr. 04/L-042 PËR PROKURIMIN PUBLIK NË REPUBLIKËN E KOSOVËS
Dorëzimi elektronik i ofertave Po

Njoftimet të tjera në procedurën e njëjtën të prokurimit: Povratak na vrh

Lloji i dokumentit Data e publikuar Data paraqitur
B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës 02.11.2017 00:00:00 30.10.2017 00:00:00
B08 Njoftim për dhënie të kontratës 02.10.2017 00:00:00 29.09.2017 00:00:00
B05 Njoftim per Kontrat 04.09.2017 00:00:00 30.08.2017 00:00:00
Shkarko plotë "Dosje tenderi"

Dosja e Tenderit Povratak na vrh

Dosja e Tenderit

Versioni i tanishëm: 29.08.2017 12:21:52    Template per Dosja e Tenderit shqipe.doc


Përshkrimi i çmimeve - Furnizim me inventar të Institucionin Parashkollor "Daradani" Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 29.08.2017 12:23:20    Paramasa pa Çmime.xls