Njoftim - B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës

Blerësi KUVENDI KOMUNAL- GJILAN
Kodi/Numri 2017/651-17-2842-5-1-1/B52-0013352
Emërtimi Rekonstruimi i stadionit të qytetit në Gjilan
Lloji i dokumentit* B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës
Lloji i kontratës 5 Pune
FPP 45262630-6 Ndërtimi i furrave ete shkrirjes
Lloji i procedurës 1 Procedurë e hapur
Vlera e parashikuar 3 883 855,22
Afati për dorëzimin e ofertave/kërkesës për pjesëmarrje 02.08.2017 14:00
Data e njoftimit 02.11.2017
Data e dërgimit 30.10.2017
Ligji LIGJI Nr. 04/L-042 PËR PROKURIMIN PUBLIK NË REPUBLIKËN E KOSOVËS
Dorëzimi elektronik i ofertave Po

Njoftimet të tjera në procedurën e njëjtën të prokurimit: Povratak na vrh

Lloji i dokumentit Data e publikuar Data paraqitur
B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës 02.11.2017 00:00 30.10.2017 00:00
B08 Njoftim për dhënie të kontratës 12.10.2017 00:00 09.10.2017 00:00
B05 Njoftim per Kontrat 26.06.2017 00:00 22.06.2017 00:00
Shkarko plotë "Dosje tenderi"

Dosja e Tenderit Povratak na vrh

Dosja e Tenderit

Versioni i tanishëm: 22.06.2017 11:39    Dosja e Tenderit- shqip.Doc


Përshkrimi i çmimeve - Rekonstruimi i stadionit të qytetit në Gjilan Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 22.06.2017 09:27    Ndertimi i stadionit te qytetit ne Gjilan - Paramasa Faza 1 pa qmime.xls

Sqarim i dosjes së tenderitPovratak na vrh

Sqarimet te DT

Versioni i tanishëm: 31.07.2017 15:45    Përgjegje në kërkesën.docx