Njoftim - B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës

Blerësi KUVENDI KOMUNAL - OBILIQ
Kodi/Numri 2017/OB614-17-4424-1-2-1/B52-0013778
Emërtimi Ngritja dhe montimi i serave tunel për prodhimtari perimore -Faza e dytë
Lloji i dokumentit* B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës
Lloji i kontratës 1 Furnizim
FPP 28000000-2 Prodhimet dhe materiale te sajuara
Lloji i procedurës 1 Procedurë e hapur
Vlera e parashikuar 24.744,21
Afati për dorëzimin e ofertave/kërkesës për pjesëmarrje 16.10.2017 14:00
Data e njoftimit 10.11.2017
Data e dërgimit 07.11.2017
Ligji LIGJI Nr. 04/L-042 PËR PROKURIMIN PUBLIK NË REPUBLIKËN E KOSOVËS
Dorëzimi elektronik i ofertave Po

Njoftimet të tjera në procedurën e njëjtën të prokurimit: Povratak na vrh

Lloji i dokumentit Data e publikuar Data paraqitur
B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës 10.11.2017 00:00:00 07.11.2017 00:00:00
B08 Njoftim për dhënie të kontratës 23.10.2017 00:00:00 18.10.2017 00:00:00
B05 Njoftim per Kontrat 25.09.2017 00:00:00 21.09.2017 00:00:00
Shkarko plotë "Dosje tenderi"

Dosja e Tenderit Povratak na vrh

Dosja e Tenderit

Versioni i tanishëm: 21.09.2017 15:21:45    Template per Dosja e Tenderit.doc


Përshkrimi i çmimeve - Ngritja dhe montimi i serave tunel për prodhimtari perimore -Faza e dytë Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 22.09.2017 15:44:03    Pershkrimi i çmimeve-Furnizim me sera.xls