Njoftim - B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës

Blerësi KUVENDI KOMUNAL - OBILIQ
Kodi/Numri 2017/OB614-17-4919-5-2-5/B52-0013807
Emërtimi Punë shtesë-Ndërtimi i rrjetit të ndriçimit publik në teritorin e komunës së Obiliqit
Lloji i dokumentit* B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës
Lloji i kontratës 5 Pune
FPP 45000000-7 Pune ndërtimi
Lloji i procedurës 5 Procedurë e negociuar pa publikim të njoftimit të kontratës
Vlera e parashikuar 12 394,96
Afati për dorëzimin e ofertave/kërkesës për pjesëmarrje 31.10.2017 14:00
Data e njoftimit 10.11.2017
Data e dërgimit 07.11.2017
Ligji LIGJI Nr. 04/L-042 PËR PROKURIMIN PUBLIK NË REPUBLIKËN E KOSOVËS
Dorëzimi elektronik i ofertave Po

Njoftimet të tjera në procedurën e njëjtën të prokurimit: Povratak na vrh

Lloji i dokumentit Data e publikuar Data paraqitur
B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës 10.11.2017 00:00 07.11.2017 00:00
B08 Njoftim për dhënie të kontratës 06.11.2017 00:00 02.11.2017 00:00
Shkarko plotë "Dosje tenderi"

Përshkrimi i çmimeve - Punë shtesë-Ndërtimi i rrjetit të ndriçimit publik në teritorin e komunës së Obiliqit Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 26.10.2017 15:45    Paramasa e Aneksit-Finale.xls