Njoftim - B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës

Blerësi KUVENDI KOMUNAL- GJILAN
Kodi/Numri 2017/651-17-3802-5-2-1/B52-0013868
Emërtimi Ndërtimi i shtëpisë së familjes Ramadani
Lloji i dokumentit* B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës
Lloji i kontratës 5 Pune
FPP 45000000-7 Pune ndërtimi
Lloji i procedurës 1 Procedurë e hapur
Vlera e parashikuar 27.000,00
Afati për dorëzimin e ofertave/kërkesës për pjesëmarrje 14.09.2017 14:00
Data e njoftimit 13.11.2017
Data e dërgimit 08.11.2017
Ligji LIGJI Nr. 04/L-042 PËR PROKURIMIN PUBLIK NË REPUBLIKËN E KOSOVËS
Dorëzimi elektronik i ofertave Po

Njoftimet të tjera në procedurën e njëjtën të prokurimit: Povratak na vrh

Lloji i dokumentit Data e publikuar Data paraqitur
B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës 13.11.2017 00:00:00 08.11.2017 00:00:00
B08 Njoftim për dhënie të kontratës 02.10.2017 00:00:00 29.09.2017 00:00:00
B05 Njoftim per Kontrat 28.08.2017 00:00:00 24.08.2017 00:00:00
Shkarko plotë "Dosje tenderi"

Dosja e Tenderit Povratak na vrh

Dosja e Tenderit

Versioni i tanishëm: 24.08.2017 15:51:09    Template per Dosja e Tenderit (10).doc


Përshkrimi i çmimeve - Ndërtimi i shtëpisë së familjes Ramadani Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 28.08.2017 11:46:27    New folder.rar