Njoftim - B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës

Blerësi KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES
Kodi/Numri 2017/616-17-3304-5-2-1/B52-0014172
Emërtimi Ndertimi i disa rrugeve ne lagjen Sofali - Komuna e Prishtines
Lloji i dokumentit* B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës
Lloji i kontratës 5 Pune
FPP 45000000-7 Pune ndërtimi
Lloji i procedurës 1 Procedurë e hapur
Vlera e parashikuar 490 532,52
Afati për dorëzimin e ofertave/kërkesës për pjesëmarrje 09.08.2017 14:00
Data e njoftimit 20.11.2017
Data e dërgimit 16.11.2017
Ligji LIGJI Nr. 04/L-042 PËR PROKURIMIN PUBLIK NË REPUBLIKËN E KOSOVËS
Dorëzimi elektronik i ofertave Po

Njoftimet të tjera në procedurën e njëjtën të prokurimit: Povratak na vrh

Lloji i dokumentit Data e publikuar Data paraqitur
B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës 20.11.2017 00:00 16.11.2017 00:00
B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës 02.10.2017 00:00 27.09.2017 00:00
B08 Njoftim për dhënie të kontratës 11.09.2017 00:00 07.09.2017 00:00
B05 Njoftim per Kontrat 21.07.2017 00:00 18.07.2017 00:00
Shkarko plotë "Dosje tenderi"

Dosja e Tenderit Povratak na vrh

Dosja e Tenderit

Versioni i tanishëm: 18.07.2017 13:05    Dosja e Tenderit- Sofali.doc


Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 20.07.2017 09:00     Verejtje.docx

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 20.07.2017 09:02     Sofali_13 01 2017 dwg_irfeti.pdf

Versionet

Përshkrimi i çmimeve - Ndertimi i disa rrugeve ne lagjen Sofali - Komuna e Prishtines Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 18.07.2017 13:09    Copy of paramasat Sofali - pa çmime (00000003).xlsx