Njoftim - B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës

Blerësi KUVENDI KOMUNAL- GJILAN
Kodi/Numri 2017/651-17-2771-2-2-1/B52-0014526
Emërtimi Digjitalizimi i arkivës së Administratës Komunale në Gjilan
Lloji i dokumentit* B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës
Lloji i kontratës 2 Shërbime
FPP 30241400-4 Softuer i operimit te sistemit
Lloji i procedurës 1 Procedurë e hapur
Vlera e parashikuar 50.000,00
Afati për dorëzimin e ofertave/kërkesës për pjesëmarrje 10.07.2017 14:00
Data e njoftimit 27.11.2017
Data e dërgimit 24.11.2017
Ligji LIGJI Nr. 04/L-042 PËR PROKURIMIN PUBLIK NË REPUBLIKËN E KOSOVËS
Dorëzimi elektronik i ofertave Po

Njoftimet të tjera në procedurën e njëjtën të prokurimit: Povratak na vrh

Lloji i dokumentit Data e publikuar Data paraqitur
B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës 27.11.2017 00:00:00 24.11.2017 00:00:00
B08 Njoftim për dhënie të kontratës 13.10.2017 00:00:00 10.10.2017 00:00:00
B05 Njoftim per Kontrat 23.06.2017 00:00:00 20.06.2017 00:00:00
Shkarko plotë "Dosje tenderi"

Dosja e Tenderit Povratak na vrh

Dosja e Tenderit

Versioni i tanishëm: 19.06.2017 16:01:19    Dosja e Tenderit.Doc


Përshkrimi i çmimeve - Digjitalizimi i arkivës së Administratës Komunale në Gjilan Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 19.06.2017 15:55:30    Pershkrimi i qmimeve digjitalizim.docx