Njoftim - B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës

Blerësi KUVENDI KOMUNAL - OBILIQ
Kodi/Numri 2017/OB614-17-4966-5-2-1/B52-0014915
Emërtimi Rregullimi i trotuareve pjesa e V-,rruga:,,Shaban Polluzha''-,Pjetër Bogdani''-,,1 Tetori''-,,Mbretresha Teutë''
Lloji i dokumentit* B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës
Lloji i kontratës 5 Pune
FPP 45000000-7 Pune ndërtimi
Lloji i procedurës 1 Procedurë e hapur
Vlera e parashikuar 106.560,40
Afati për dorëzimin e ofertave/kërkesës për pjesëmarrje 23.11.2017 14:00
Data e njoftimit 11.12.2017
Data e dërgimit 06.12.2017
Ligji LIGJI Nr. 04/L-042 PËR PROKURIMIN PUBLIK NË REPUBLIKËN E KOSOVËS
Dorëzimi elektronik i ofertave Po

Njoftimet të tjera në procedurën e njëjtën të prokurimit: Povratak na vrh

Lloji i dokumentit Data e publikuar Data paraqitur
B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës 11.12.2017 00:00:00 06.12.2017 00:00:00
B08 Njoftim për dhënie të kontratës 30.11.2017 00:00:00 27.11.2017 00:00:00
B05 Njoftim per Kontrat 06.11.2017 00:00:00 01.11.2017 00:00:00
Shkarko plotë "Dosje tenderi"

Dosja e Tenderit Povratak na vrh

Dosja e Tenderit

Versioni i tanishëm: 01.11.2017 13:45:36    Template per Dosja e Tenderit.doc


Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 01.11.2017 13:57:17     1 Tetori.pdf

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 01.11.2017 13:57:32     2.Pjeter Bogdani.pdf

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 01.11.2017 13:57:44     3.Shaban Polluzha.pdf

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 01.11.2017 13:57:59     Prerja terthore e trotuarit te Mbreteresha Teut.pdf

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 01.11.2017 13:58:13     Trotuari Obiliq matjet gjeodezike-Mbreteresha Teut.pdf

Versionet

Përshkrimi i çmimeve - Rregullimi i trotuareve pjesa e V-,rruga:,,Shaban Polluzha''-,Pjetër Bogdani''-,,1 Tetori''-,,Mbretresha Teutë'' Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 01.11.2017 14:01:35    Përshkrimi i çmimeve për rregullimin e trotuareve ne Obiliq 2017.xls