Njoftim - B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës

Blerësi KUVENDI KOMUNAL- GJILAN
Kodi/Numri 2017/651-17-4078-5-1-1/B52-0015272
Emërtimi Asfaltim i rrugëve në fshatrat e Komunës së Gjilanit-ndarja në lote
Lloji i dokumentit* B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës
Lloji i kontratës 5 Pune
FPP 45000000-7 Pune ndërtimi
Lloji i procedurës 1 Procedurë e hapur
Vlera e parashikuar 830.000,00
Afati për dorëzimin e ofertave/kërkesës për pjesëmarrje 20.10.2017 14:00
Data e njoftimit 21.12.2017
Data e dërgimit 18.12.2017
Ligji LIGJI Nr. 04/L-042 PËR PROKURIMIN PUBLIK NË REPUBLIKËN E KOSOVËS
Dorëzimi elektronik i ofertave Po

Njoftimet të tjera në procedurën e njëjtën të prokurimit: Povratak na vrh

Lloji i dokumentit Data e publikuar Data paraqitur
B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës 21.12.2017 00:00:00 18.12.2017 00:00:00
B08 Njoftim për dhënie të kontratës 27.11.2017 00:00:00 24.11.2017 00:00:00
B05 Njoftim per Kontrat 11.09.2017 00:00:00 08.09.2017 00:00:00
Shkarko plotë "Dosje tenderi"

Dosja e Tenderit Povratak na vrh

Dosja e Tenderit

Versioni i tanishëm: 08.09.2017 13:10:37    Dosja 1.doc


Përshkrimi i çmimeve - Asfaltimi i disa rrugëve në fshatin Bresalcë rr. 1,2,3,6,7,8 dhe lagjen e Makiqve Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 20.09.2017 08:07:42    lot 1- Bresalcë.rar

Përshkrimi i çmimeve - Asfaltim i rrugëve në fshatin Zheger -rr 1,2,6.1,7,10,13 Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 20.09.2017 08:07:59    lot 2- Zheger.rar

Përshkrimi i çmimeve - Asfaltimi i rrugeve ne fshatin Pidiq Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 20.09.2017 08:08:16    lot 3- Pidiq.rar

Përshkrimi i çmimeve - Asflatim i rrugeve në fshatin Çelik Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 20.09.2017 08:08:29    lot 4- Çelik.rar

Përshkrimi i çmimeve - Asfaltim i rrugëve ne fshatin Selisht Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 20.09.2017 08:09:07    lot 5-Selishtë.rar

Përshkrimi i çmimeve - Asfaltim i rrugëve në fshatin Lashticë dhe fsh Velekinc Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 20.09.2017 08:09:17    lot 6-Llashticë- Velekincë.rar