Njoftim - B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës

Blerësi KUVENDI KOMUNAL - OBILIQ
Kodi/Numri 2017/OB614-17-5192-5-2-1/B52-0015285
Emërtimi Asfaltimi i rrugëve:Rilindja dhe Ali Podrimja
Lloji i dokumentit* B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës
Lloji i kontratës 5 Pune
FPP 45233123-7 Rruge dytësore
Lloji i procedurës 1 Procedurë e hapur
Vlera e parashikuar 25.929,94
Afati për dorëzimin e ofertave/kërkesës për pjesëmarrje 30.11.2017 14:00
Data e njoftimit 21.12.2017
Data e dërgimit 18.12.2017
Ligji LIGJI Nr. 04/L-042 PËR PROKURIMIN PUBLIK NË REPUBLIKËN E KOSOVËS
Dorëzimi elektronik i ofertave Po

Njoftimet të tjera në procedurën e njëjtën të prokurimit: Povratak na vrh

Lloji i dokumentit Data e publikuar Data paraqitur
B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës 21.12.2017 00:00:00 18.12.2017 00:00:00
B08 Njoftim për dhënie të kontratës 11.12.2017 00:00:00 06.12.2017 00:00:00
B05 Njoftim per Kontrat 20.11.2017 00:00:00 17.11.2017 00:00:00
Shkarko plotë "Dosje tenderi"

Dosja e Tenderit Povratak na vrh

Dosja e Tenderit

Versioni i tanishëm: 17.11.2017 16:03:47    Template per Dosja e Tenderit.doc


Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 17.11.2017 16:04:30     Ali Podrimja.pdf

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 17.11.2017 16:04:43     Rilindja.pdf

Versionet

Përshkrimi i çmimeve - Asfaltimi i rrugëve:Rilindja dhe Ali Podrimja Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 17.11.2017 16:07:14    Përshkrimi i çmimit për rrugët Rilindja Dhe Ali Podrimja.xls