Njoftim - B05 Njoftim per Kontrat

Blerësi KOMUNA FERIZAJ
Kodi/Numri 2020/656-20-7195-1-2-1/B05-0019772
Emërtimi Përkrahja e fermerëve me paisje - sistem kundër breshërit.
Lloji i dokumentit* B05 Njoftim per Kontrat
Lloji i kontratës 1 Furnizim
FPP 01000000-7 Bujqësore, hortikulture, gjuetie dhe produkte të përafërta
Lloji i procedurës 1 Procedurë e hapur
Vlera e parashikuar 100 000,00
Afati për dorëzimin e ofertave/kërkesës për pjesëmarrje 16.11.2020 12:00
Data e njoftimit 04.11.2020
Data e dërgimit 03.11.2020
Ligji LIGJI Nr. 04/L-042 PËR PROKURIMIN PUBLIK NË REPUBLIKËN E KOSOVËS
Dorëzimi elektronik i ofertave Po

Njoftimet të tjera në procedurën e njëjtën të prokurimit: Povratak na vrh

Lloji i dokumentit Data e publikuar Data paraqitur
B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës 26.11.2020 00:00 25.11.2020 00:00
B08 Njoftim për dhënie të kontratës 25.11.2020 00:00 24.11.2020 00:00
B54 Formulari standard per korrigjimin e gabimeve ne njoftimet e publikuara 06.11.2020 00:00 05.11.2020 00:00
B05 Njoftim per Kontrat 04.11.2020 00:00 03.11.2020 00:00
Shkarko plotë "Dosje tenderi"

Dosja e Tenderit Povratak na vrh

Dosja e Tenderit

Versioni i tanishëm: 03.11.2020 11:48    Dosja e Tenderit-shqip.Doc


Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 17.11.2020 08:10     sistemi kunder brsherit -B12 Proces verbali i hapjes se Tenderve (15).Pdf

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 18.11.2020 10:14     Raporti i Vlersimit te tenderve 18.11.2020.pdf

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 18.11.2020 10:54     NJOFTIMI I AK 18.11.2020.docx

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 22.12.2020 08:09     Kontrata, Paramasa, Sigurimi i Ekzekutimit, Vendimi i Menaxherit.PDF

Versionet

Përshkrimi i çmimeve - Përkrahja e fermerëve me paisje - sistem kundër breshërit. Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 03.11.2020 11:42    Paramasa.docx