Njoftim - B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës

Blerësi KOMUNA GLLOGOC
Kodi/Numri 2021/611-20-7281-1-2-1/B52-0003045
Emërtimi FURNIZIM ME VESHEMBATHJE PER PUNETORET E KOMUNES DHE ZJARREFIKSEVE
Lloji i dokumentit* B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës
Lloji i kontratës 1 Furnizim
FPP 33000000-0 Pajisje mjekësore dhe laboratorike, pajisje optike dhe precize, sahat dhe orë, farmaceutike dhe konsume mjekësore te ngjashme
Lloji i procedurës 1 Procedurë e hapur
Vlera e parashikuar 11 628,00
Afati për dorëzimin e ofertave/kërkesës për pjesëmarrje 25.11.2020 14:00
Data e njoftimit 26.02.2021
Data e dërgimit 25.02.2021
Ligji LIGJI Nr. 04/L-042 PËR PROKURIMIN PUBLIK NË REPUBLIKËN E KOSOVËS
Dorëzimi elektronik i ofertave Po

Njoftimet të tjera në procedurën e njëjtën të prokurimit: Povratak na vrh

Lloji i dokumentit Data e publikuar Data paraqitur
B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës 26.02.2021 00:00 25.02.2021 00:00
B08 Njoftim për dhënie të kontratës 15.02.2021 00:00 12.02.2021 00:00
B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës 17.12.2020 00:00 16.12.2020 00:00
B08 Njoftim për dhënie të kontratës 15.12.2020 00:00 14.12.2020 00:00
B05 Njoftim per Kontrat 05.11.2020 00:00 04.11.2020 00:00
Shkarko plotë "Dosje tenderi"

Dosja e Tenderit Povratak na vrh

Dosja e Tenderit

Versioni i tanishëm: 04.11.2020 14:25    Dosja e Tenderit 04.11.2020.doc


Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 25.11.2020 14:15     PROCESVERBALI I HAPJES (49).PDF

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 08.12.2020 10:17     DEK NEVOJAVE.pdf

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 08.12.2020 10:17     LOT 1 LETRAT STANDARDE.pdf

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 08.12.2020 10:18     LOT 2 LETRAT STANDARDE.pdf

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 14.12.2020 09:14     NJOFTIM PER PEZOLLIM.pdf

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 14.12.2020 14:05     VENDIM.pdf

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 16.12.2020 11:50     KONTRATA LOT 1.pdf

Versionet

Përshkrimi i çmimeve - LOT 1 FURNIZIM ME VESHMBATJE PER PUNETORET E KOMUNES Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 04.11.2020 15:14    PARAMASA PER VESHMBATHJE.docx

Përshkrimi i çmimeve - LOT 2 FURNIZIM ME VESHEMBATHJE PER ZJARREFIKESIT Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 04.11.2020 14:27    paramasa per rroba per SHZSH- 2020 -pa qmime(1).xlsx