Njoftim - B08 Njoftim për dhënie të kontratës

Blerësi Trepça SH.A.
Kodi/Numri 2021/12997 12998-21-692-1-2-1/B08-0005841
Emërtimi Furnizim me vajra dhe yndyrna
Lloji i dokumentit* B08 Njoftim për dhënie të kontratës
Lloji i kontratës 1 Furnizim
FPP 11000000-0 Benzinë, gazi natyror, naftë dhe produktet të ngjashme
Lloji i procedurës 1 Procedurë e hapur
Vlera e parashikuar 98 050,00
Afati për dorëzimin e ofertave/kërkesës për pjesëmarrje 22.03.2021 13:00
Data e njoftimit 12.04.2021
Data e dërgimit 09.04.2021
Ligji LIGJI Nr. 04/L-042 PËR PROKURIMIN PUBLIK NË REPUBLIKËN E KOSOVËS
Dorëzimi elektronik i ofertave Po

Njoftimet të tjera në procedurën e njëjtën të prokurimit: Povratak na vrh

Lloji i dokumentit Data e publikuar Data paraqitur
B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës 16.04.2021 00:00 15.04.2021 00:00
B08 Njoftim për dhënie të kontratës 12.04.2021 00:00 09.04.2021 00:00
B54 Formulari standard per korrigjimin e gabimeve ne njoftimet e publikuara 15.03.2021 00:00 12.03.2021 00:00
B54 Formulari standard per korrigjimin e gabimeve ne njoftimet e publikuara 05.03.2021 00:00 04.03.2021 00:00
B05 Njoftim per Kontrat 24.02.2021 00:00 23.02.2021 00:00
Shkarko plotë "Dosje tenderi"

Dosja e Tenderit Povratak na vrh

Dosja e Tenderit

Versioni i tanishëm: 12.03.2021 09:27    Dosja e Tenderit (shqip) - e permiresuar.Doc


Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 11.03.2021 15:39     Pezullimi i aktivitetit te prokurimit.pdf

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 01.04.2021 15:09     B 58 Njoftim mbi vendimin e autoritetit kontraktues.pdf

Versionet

Përshkrimi i çmimeve - Furnizim me vajra dhe yndyrna Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 23.02.2021 09:21    Pershkrimi i çmimeve, (shqip) llot 1.xlsx

Përshkrimi i çmimeve - Furnizim me Vaj SAE 15W-40 Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 23.02.2021 09:21    Pershkrimi i çmimeve, (shqip) llot 2.xlsx

Sqarim i dosjes së tenderitPovratak na vrh

Sqarimet te DT

Versioni i tanishëm: 08.03.2021 09:27    Sqarimet e DT. - Furnizim me vajra dhe yndyrna - Inter Trading.pdf