Njoftim - B08 Njoftim për dhënie të kontratës

Blerësi AGJENCIONI VETERINARISË DHE USHQIMIT
Kodi/Numri 2021/40800-21-1248-2-3-6/B08-0005876
Emërtimi Shërbimet e angazhimit të konsulentit kontraktor individual për fabrikën e riciklimit të produkteve shtazore
Lloji i dokumentit* B08 Njoftim për dhënie të kontratës
Lloji i kontratës 2 Shërbime
FPP 73000000-2 Shërbime kërkimore dhe zhvilluese dhe shërbime të lidhura me konsulentë
Lloji i procedurës 6 Kuotim i Çmimit
Vlera e parashikuar 9 600,00
Afati për dorëzimin e ofertave/kërkesës për pjesëmarrje 26.03.2021 11:00
Data e njoftimit 13.04.2021
Data e dërgimit 12.04.2021
Ligji LIGJI Nr. 04/L-042 PËR PROKURIMIN PUBLIK NË REPUBLIKËN E KOSOVËS
Dorëzimi elektronik i ofertave Po

Njoftimet të tjera në procedurën e njëjtën të prokurimit: Povratak na vrh

Lloji i dokumentit Data e publikuar Data paraqitur
B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës 19.04.2021 00:00 16.04.2021 00:00
B08 Njoftim për dhënie të kontratës 13.04.2021 00:00 12.04.2021 00:00
B05 Njoftim per Kontrat 19.03.2021 00:00 18.03.2021 00:00
Shkarko plotë "Dosje tenderi"

Dosja e Tenderit Povratak na vrh

Dosja e Tenderit

Versioni i tanishëm: 26.03.2021 13:39    Procesverbali i hapjes se ofertave - 40800-21-1248-236 - 26-03-2021.pdf


Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 26.03.2021 13:39     Procesverbali i hapjes se ofertave - 40800-21-1248-236 - 26-03-2021.pdf

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 02.04.2021 15:40     B58 - Njoftimi mbi vendimin e autoritetit kontraktues - 40800-21-1248-236 - 02-04-2021.pdf

Versionet

Përshkrimi i çmimeve - Shërbimet e angazhimit të konsulentit kontraktor individual për fabrikën e riciklimit të produkteve shtazore Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 18.03.2021 11:20    Pershkrimi i cmimit - ALB.xlsx