Njoftim - B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës

Blerësi Trepça SH.A.
Kodi/Numri 2021/12997 12998-21-814-1-2-1/B52-0005994
Emërtimi Furnizim me një pompë për largimin e ujit nga Miniera
Lloji i dokumentit* B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës
Lloji i kontratës 1 Furnizim
FPP 29122000-0 Pompa
Lloji i procedurës 1 Procedurë e hapur
Vlera e parashikuar 20 000,00
Afati për dorëzimin e ofertave/kërkesës për pjesëmarrje 25.03.2021 13:00
Data e njoftimit 14.04.2021
Data e dërgimit 13.04.2021
Ligji LIGJI Nr. 04/L-042 PËR PROKURIMIN PUBLIK NË REPUBLIKËN E KOSOVËS
Dorëzimi elektronik i ofertave Po

Njoftimet të tjera në procedurën e njëjtën të prokurimit: Povratak na vrh

Lloji i dokumentit Data e publikuar Data paraqitur
B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës 14.04.2021 00:00 13.04.2021 00:00
B08 Njoftim për dhënie të kontratës 07.04.2021 00:00 06.04.2021 00:00
B54 Formulari standard per korrigjimin e gabimeve ne njoftimet e publikuara 16.03.2021 00:00 15.03.2021 00:00
B54 Formulari standard per korrigjimin e gabimeve ne njoftimet e publikuara 04.03.2021 00:00 03.03.2021 00:00
B05 Njoftim per Kontrat 26.02.2021 00:00 25.02.2021 00:00
Shkarko plotë "Dosje tenderi"

Dosja e Tenderit Povratak na vrh

Dosja e Tenderit

Versioni i tanishëm: 15.03.2021 09:08    Template per Dosja e Tenderit (59).doc


Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 29.03.2021 14:18     B58 NJOFTIM PER VENDIMIN E AK.pdf

Versionet

Përshkrimi i çmimeve - Furnizim me një pompë për largimin e ujit nga Miniera Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 25.02.2021 12:59    Furnizim me pompe.xls