Njoftim - B08 Njoftim për dhënie të kontratës

Blerësi Trepça SH.A.
Kodi/Numri 2021/12997 12998-21-694-2-3-6/B08-0006066
Emërtimi Servisimi dhe mbushja e Aparateve për fikjen e zjarrit në Minierën me Flotacion trepça në Stantërg
Lloji i dokumentit* B08 Njoftim për dhënie të kontratës
Lloji i kontratës 2 Shërbime
FPP 50000000-5 Shërbime riparimi, mirëmbajtjeje dhe instalimi
Lloji i procedurës 6 Kuotim i Çmimit
Vlera e parashikuar 1 200,00
Afati për dorëzimin e ofertave/kërkesës për pjesëmarrje 05.03.2021 12:00
Data e njoftimit 15.04.2021
Data e dërgimit 14.04.2021
Ligji LIGJI Nr. 04/L-042 PËR PROKURIMIN PUBLIK NË REPUBLIKËN E KOSOVËS
Dorëzimi elektronik i ofertave Po

Njoftimet të tjera në procedurën e njëjtën të prokurimit: Povratak na vrh

Lloji i dokumentit Data e publikuar Data paraqitur
B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës 19.04.2021 00:00 16.04.2021 00:00
B08 Njoftim për dhënie të kontratës 15.04.2021 00:00 14.04.2021 00:00
B05 Njoftim per Kontrat 23.02.2021 00:00 22.02.2021 00:00
Shkarko plotë "Dosje tenderi"

Dosja e Tenderit Povratak na vrh

Dosja e Tenderit

Versioni i tanishëm: 22.02.2021 15:41    Dosja e Tenderit(sahqip).Doc


Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 08.04.2021 12:36     B-28 Njoftim mbi vendimin e autoritetit kontraktues.pdf

Versionet

Përshkrimi i çmimeve - Servisimi dhe mbushja e Aparateve për fikjen e zjarrit në Minierën me Flotacion trepça në Stantërg Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 22.02.2021 15:44    Përshkrimi i çmimeve, shqip.xlsx