Njoftim - B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës

Blerësi Trepça SH.A.
Kodi/Numri 2021/12997 12998-21-848-1-2-1/B52-0006076
Emërtimi Furnizim me gelqere te hidratizuar për Flotacionin në Tunel i Parë dhe Flotacionin në Kishnicë
Lloji i dokumentit* B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës
Lloji i kontratës 1 Furnizim
FPP 24121300-1 Gëlqere e hidratuar
Lloji i procedurës 1 Procedurë e hapur
Vlera e parashikuar 89 000,00
Afati për dorëzimin e ofertave/kërkesës për pjesëmarrje 19.03.2021 13:00
Data e njoftimit 15.04.2021
Data e dërgimit 14.04.2021
Ligji LIGJI Nr. 04/L-042 PËR PROKURIMIN PUBLIK NË REPUBLIKËN E KOSOVËS
Dorëzimi elektronik i ofertave Po

Njoftimet të tjera në procedurën e njëjtën të prokurimit: Povratak na vrh

Lloji i dokumentit Data e publikuar Data paraqitur
B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës 15.04.2021 00:00 14.04.2021 00:00
B08 Njoftim për dhënie të kontratës 07.04.2021 00:00 06.04.2021 00:00
B05 Njoftim per Kontrat 01.03.2021 00:00 26.02.2021 00:00
Shkarko plotë "Dosje tenderi"

Dosja e Tenderit Povratak na vrh

Dosja e Tenderit

Versioni i tanishëm: 26.02.2021 09:06    Dosja e Tenderit (shqip).Doc


Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 14.04.2021 09:07     B-58 Njoftim mbi vendimin AK( Gelqerja).pdf

Versionet

Përshkrimi i çmimeve - Furnizim me gelqere te hidratizuar për Flotacionin në Tunel i Parë dhe Flotacionin në Kishnicë Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 26.02.2021 09:08    Pershkrimi i çmimeve (shqip).xls