Njoftim - B08 Njoftim për dhënie të kontratës

Blerësi Trepça SH.A.
Kodi/Numri 2021/12997 12998-21-1218-2-2-1/B08-0006085
Emërtimi Riparimi i Kompresorit Ingersold-Rand
Lloji i dokumentit* B08 Njoftim për dhënie të kontratës
Lloji i kontratës 2 Shërbime
FPP 29123000-7 Kompresorë
Lloji i procedurës 1 Procedurë e hapur
Vlera e parashikuar 17 000,00
Afati për dorëzimin e ofertave/kërkesës për pjesëmarrje 02.04.2021 13:00
Data e njoftimit 15.04.2021
Data e dërgimit 14.04.2021
Ligji LIGJI Nr. 04/L-042 PËR PROKURIMIN PUBLIK NË REPUBLIKËN E KOSOVËS
Dorëzimi elektronik i ofertave Po

Njoftimet të tjera në procedurën e njëjtën të prokurimit: Povratak na vrh

Lloji i dokumentit Data e publikuar Data paraqitur
B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës 19.04.2021 00:00 16.04.2021 00:00
B08 Njoftim për dhënie të kontratës 15.04.2021 00:00 14.04.2021 00:00
B05 Njoftim per Kontrat 15.03.2021 00:00 12.03.2021 00:00
Shkarko plotë "Dosje tenderi"

Dosja e Tenderit Povratak na vrh

Dosja e Tenderit

Versioni i tanishëm: 12.03.2021 12:21    Template per Dosja e Tenderit (66).Doc


Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 08.04.2021 12:59     B-28 NJ.mbi vend.autoritetit kontraktues.pdf

Versionet

Përshkrimi i çmimeve - Riparimi i Kompresorit Ingersold-Rand Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 12.03.2021 12:22    Riparimi i Kompresorit Ingersold.xls