Njoftim - B08 Njoftim për dhënie të kontratës

Blerësi POLICIA E KOSOVËS
Kodi/Numri 2021/214-21-946-1-1-1/B08-0007123
Emërtimi Furnizim me Licenca për VMWARE suport
Lloji i dokumentit* B08 Njoftim për dhënie të kontratës
Lloji i kontratës 1 Furnizim
FPP 30248200-1 Licenca te Softuer
Lloji i procedurës 1 Procedurë e hapur
Vlera e parashikuar 262 400,00
Afati për dorëzimin e ofertave/kërkesës për pjesëmarrje 19.03.2021 14:00
Data e njoftimit 28.04.2021
Data e dërgimit 27.04.2021
Ligji LIGJI Nr. 04/L-042 PËR PROKURIMIN PUBLIK NË REPUBLIKËN E KOSOVËS
Dorëzimi elektronik i ofertave Po

Njoftimet të tjera në procedurën e njëjtën të prokurimit: Povratak na vrh

Lloji i dokumentit Data e publikuar Data paraqitur
B08 Njoftim për dhënie të kontratës 28.04.2021 00:00 27.04.2021 00:00
B05 Njoftim per Kontrat 04.03.2021 00:00 03.03.2021 00:00
Shkarko plotë "Dosje tenderi"

Dosja e Tenderit Povratak na vrh

Dosja e Tenderit

Versioni i tanishëm: 03.03.2021 15:48    Dosja e Tenderit Furnizim me Licenca për VMWARE suport.Doc


Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 12.03.2021 15:54     Pyetje pergjigjje.docx

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 16.03.2021 09:28     Informata sqaruese 1.docx

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 19.03.2021 14:14     Proces verbali i hapjes 19.03.2021.pdf

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 21.04.2021 15:29     B58 - NJOFTIM MBI VENDIMIN E AUTORITETIT KONTRAKTUES.pdf

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 23.06.2021 14:33     Kontrata.pdf

Versionet

Përshkrimi i çmimeve - Furnizim me Licenca për VMWARE suport Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 03.03.2021 15:50    Lista e perhskrimit te çmimeve.docx