Njoftim - B08 Njoftim për dhënie të kontratës

Blerësi POLICIA E KOSOVËS
Kodi/Numri 2021/214-21-1603-1-3-6/B08-0007277
Emërtimi Furnizim me me pjesë për automjetin Seat Leon të PK-së ”
Lloji i dokumentit* B08 Njoftim për dhënie të kontratës
Lloji i kontratës 1 Furnizim
FPP 34100000-8 Automjete motorike
Lloji i procedurës 6 Kuotim i Çmimit
Vlera e parashikuar 1 500,00
Afati për dorëzimin e ofertave/kërkesës për pjesëmarrje 08.04.2021 14:00
Data e njoftimit 29.04.2021
Data e dërgimit 28.04.2021
Ligji LIGJI Nr. 04/L-042 PËR PROKURIMIN PUBLIK NË REPUBLIKËN E KOSOVËS
Dorëzimi elektronik i ofertave Po

Njoftimet të tjera në procedurën e njëjtën të prokurimit: Povratak na vrh

Lloji i dokumentit Data e publikuar Data paraqitur
B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës 03.05.2021 00:00 30.04.2021 00:00
B08 Njoftim për dhënie të kontratës 29.04.2021 00:00 28.04.2021 00:00
B05 Njoftim per Kontrat 30.03.2021 00:00 29.03.2021 00:00
Shkarko plotë "Dosje tenderi"

Dosja e Tenderit Povratak na vrh

Dosja e Tenderit

Versioni i tanishëm: 29.03.2021 15:11    dosja e tenderit Sead Leon.Doc


Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 08.04.2021 14:24     Procesverbali i Ofertave-08.04.2021.pdf

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 22.04.2021 10:25     vendim-20.04.2021.pdf

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 30.04.2021 10:00     Kontrata-Furnizim me pjese rezerv te Sead LEON.pdf

Versionet

Përshkrimi i çmimeve - Furnizim me me pjesë për automjetin Seat Leon të PK-së ” Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 29.03.2021 15:13    LISTA E QMIMEVE PJESË SEAT LEON.xlsx