Njoftim - B05 Njoftim per Kontrat

Blerësi KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a.
Kodi/Numri 2021/KEK-21-3656-1-1-1/B05-0010569
Emërtimi Furnizimi me valva për sallën e makinave dhe PKU Lot.1. Valvë rregulluese këndore,Valvë jo-kthyese,Valvë ballore me dorë,Valvë shiberike me ngasje motorike AUMA,Valvë solenoide për NTL5,6 dhe Valvë fluturë me fllansha Lot.2 Valvë me diafragmë në thithje të pompave,Valvë shiberike me dorë,Valvë shkarkuese dhe Rregullator i presionit
Lloji i dokumentit* B05 Njoftim per Kontrat
Lloji i kontratës 1 Furnizim
FPP 29131140-9 Valvule për reduktimin e presionit, kontrollit, verifikimit apo të sigurisë
Lloji i procedurës 1 Procedurë e hapur
Vlera e parashikuar 358 000,00
Afati për dorëzimin e ofertave/kërkesës për pjesëmarrje 22.07.2021 12:00
Data e njoftimit 11.06.2021
Data e dërgimit 10.06.2021
Ligji LIGJI Nr. 04/L-042 PËR PROKURIMIN PUBLIK NË REPUBLIKËN E KOSOVËS
Dorëzimi elektronik i ofertave Po

Njoftimet të tjera në procedurën e njëjtën të prokurimit: Povratak na vrh

Lloji i dokumentit Data e publikuar Data paraqitur
B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës 22.09.2021 00:00 21.09.2021 00:00
B08 Njoftim për dhënie të kontratës 06.09.2021 00:00 03.09.2021 00:00
B05 Njoftim per Kontrat 11.06.2021 00:00 10.06.2021 00:00
Shkarko plotë "Dosje tenderi"

Dosja e Tenderit Povratak na vrh

Dosja e Tenderit

Versioni i tanishëm: 10.06.2021 13:42    238- Dosja e Tenderit-Shqip-.-10.06.21.doc


Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 10.06.2021 14:48     238-viz. tek. +foto-LOT.1-.pdf

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 10.06.2021 14:48     238-VIZ. TEK.+FOTO-lot. 2.pdf

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 15.06.2021 12:14     238-NJOFTIM-15.06.2021.docx

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 17.06.2021 18:15     238-NJOFTIM-17.06.2021.docx

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 18.06.2021 08:37     238- Pyetje plotesuese - 17.06.21.docx

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 18.06.2021 14:39     238- Pyetje plotesuese - 18.06.21.docx

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 05.07.2021 09:51     238- Përgjigje pyetje plotesuese 05.07.2021.docx

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 22.07.2021 12:27     238-rap. hapjes.pdf

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 27.08.2021 13:13     238-Njoftimi mbi Vendimin e AK +LS për tenderuesit.pdf

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 15.09.2021 15:12     238-Kontrata 6961-Valva per sallen e makinave dhe PKU -Lot.1-KLAUS UNION AS Dega në Kosovë.pdf

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 21.09.2021 15:49     238-Kontrata 7089-Valva për sallën e makinave dhe PKU-Lot.2 -B&D ENGINEERING.pdf

Versionet

Përshkrimi i çmimeve - Furnizimi me valva për sallën e makinave dhe PKU Lot.1. Valvë rregulluese këndore,Valvë jo-kthyese,Valvë ballore me dorë,Valvë shiberike me ngasje motorike AUMA,Valvë solenoide për NTL5,6 dhe Valvë fluturë me fllansha Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 10.06.2021 14:44    Furnizimi me valva për sallën e makinave dhe PKU Lot.1. Valvë rregulluese këndore,Valvë jo-kthyese,Valvë ballore me dorë,Valvë shiberike me ngasje motorike AUMA,Valvë solenoide për NTL5,6 dhe Valvë fluturë me fllansha.xls

Përshkrimi i çmimeve - Furnizimi me valva për sallën e makinave dhe PKU ;Lot.2 Valvë me diafragmë në thithje të pompave,Valvë shiberike me dorë,Valvë shkarkuese dhe Rregullator i presionit Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 10.06.2021 14:46    Furnizimi me valva për sallën e makinave dhe PKU ;Lot.2 Valvë me diafragmë në thithje të pompave,Valvë shiberike me dorë,Valvë shkarkuese dhe Rregullator i presionit.xls

Sqarim i dosjes së tenderitPovratak na vrh

Sqarimet te DT

Versioni i tanishëm: 05.07.2021 09:49    238- Përgjigje pyetje plotesuese 05.07.2021.docx