Njoftim - B54 Formulari standard per korrigjimin e gabimeve ne njoftimet e publikuara

Blerësi KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT
Kodi/Numri 2021/622-21-4211-1-1-1/B54-0012073
Emërtimi Furnizimi me paisje dhe mjete kulturore dhe sportive,organizimi i festivalit të teatrove dhe botimi i librave në Komunën e Prizrenit
Lloji i dokumentit* B54 Formulari standard per korrigjimin e gabimeve ne njoftimet e publikuara
Lloji i kontratës 1 Furnizim
FPP 21200000-5 Artikuj letre ose prej kartoni
Lloji i procedurës 1 Procedurë e hapur
Vlera e parashikuar 130 000,00
Afati për dorëzimin e ofertave/kërkesës për pjesëmarrje 10.08.2021 14:00
Data e njoftimit 02.07.2021
Data e dërgimit 01.07.2021
Ligji LIGJI Nr. 04/L-042 PËR PROKURIMIN PUBLIK NË REPUBLIKËN E KOSOVËS
Dorëzimi elektronik i ofertave Po

Njoftimet të tjera në procedurën e njëjtën të prokurimit: Povratak na vrh

Lloji i dokumentit Data e publikuar Data paraqitur
B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës 10.09.2021 00:00 09.09.2021 00:00
B08 Njoftim për dhënie të kontratës 03.09.2021 00:00 02.09.2021 00:00
B54 Formulari standard per korrigjimin e gabimeve ne njoftimet e publikuara 02.07.2021 00:00 01.07.2021 00:00
B05 Njoftim per Kontrat 01.07.2021 00:00 30.06.2021 00:00
Shkarko plotë "Dosje tenderi"

Dosja e Tenderit Povratak na vrh

Dosja e Tenderit

Versioni i tanishëm: 01.07.2021 10:07    Template per Dosja e Tenderit-sh (2).Doc


Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 27.08.2021 14:55     B58 NJOFTIM PER VENDIMIN E AK.docx

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 09.09.2021 15:10     622-21-108-121.Lot1 Kontrata; Furnizim me paisje dhe mjete ndihmese.PDF

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 09.09.2021 15:10     622-21-108-121 lot 2; Kontrata; Organizimi i festivalit te teatrove dhe botimi i librave.PDF

Versionet

Përshkrimi i çmimeve - Furnizimi me paisje dhe mjete ndihmëse kulturore sportive Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 30.06.2021 14:21    108 Lot I Paramasat FURNIZIM me pajisje ndihmëse për kulturë 2021 lot I.xlsx

Përshkrimi i çmimeve - Manifestimi tradicional-festivali i teatrove Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 30.06.2021 14:22    108 LOT II Paramasat përTEATRI PRIZREN Lot II.xlsx

Përshkrimi i çmimeve - Botimi dhe furnizimi i librave Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 30.06.2021 14:23    108 LOT III Paramasat BOTIMET E LIBRAVE 2021 Lot III.xls