Njoftim - B05 Njoftim per Kontrat

Blerësi KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a.
Kodi/Numri 2021/KEK-21-4492-1-2-1/B05-0012795
Emërtimi Furnizim me automjete tereni Pick-up
Lloji i dokumentit* B05 Njoftim per Kontrat
Lloji i kontratës 1 Furnizim
FPP 34110000-1 Automjete udhëtaresh
Lloji i procedurës 1 Procedurë e hapur
Vlera e parashikuar 40 000,00
Afati për dorëzimin e ofertave/kërkesës për pjesëmarrje 03.08.2021 13:00
Data e njoftimit 13.07.2021
Data e dërgimit 12.07.2021
Ligji LIGJI Nr. 04/L-042 PËR PROKURIMIN PUBLIK NË REPUBLIKËN E KOSOVËS
Dorëzimi elektronik i ofertave Po

Njoftimet të tjera në procedurën e njëjtën të prokurimit: Povratak na vrh

Lloji i dokumentit Data e publikuar Data paraqitur
B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës 17.09.2021 00:00 16.09.2021 00:00
B08 Njoftim për dhënie të kontratës 09.09.2021 00:00 08.09.2021 00:00
B05 Njoftim per Kontrat 13.07.2021 00:00 12.07.2021 00:00
Shkarko plotë "Dosje tenderi"

Dosja e Tenderit Povratak na vrh

Dosja e Tenderit

Versioni i tanishëm: 12.07.2021 12:48    042 2RT Dosja e Tenderit (shq).doc


Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 16.07.2021 08:55     042 Përgjigje per pyetjet e parashtruara.doc

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 03.08.2021 13:20     KEKO-21-042-121-Procesverbali i hapjes.pdf

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 31.08.2021 15:49     042 NJOFTIM PER VENDIMIN E AK, sukseshem.pdf

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 16.09.2021 15:25     Kontrate nr. KEK-21-4492-1-2-1-C1395 (intern 6997), dt. 16.09.pdf

Versionet

Përshkrimi i çmimeve - Furnizim me automjete tereni Pick-up Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 12.07.2021 12:50    042 2RT PJESA II. PËRSHKRIMI I ÇMIMEVE.doc

Sqarim i dosjes së tenderitPovratak na vrh

Sqarimet te DT

Versioni i tanishëm: 16.07.2021 08:56    042 Përgjigje per pyetjet e parashtruara.doc