Njoftim - B10 Njoftimi per anulimin e aktivitetit te prokurimit

Blerësi KOMUNA E PODUJEVËS
Kodi/Numri 2021/615-21-3976-5-3-6/B10-0015374
Emërtimi Renovimi i teatrit të qytetit
Lloji i dokumentit* B10 Njoftimi per anulimin e aktivitetit te prokurimit
Lloji i kontratës 5 Pune
FPP 45000000-7 Pune ndërtimi
Lloji i procedurës 6 Kuotim i Çmimit
Vlera e parashikuar 9 829,80
Afati për dorëzimin e ofertave/kërkesës për pjesëmarrje 28.06.2021 13:00
Data e njoftimit 18.08.2021
Data e dërgimit 17.08.2021
Ligji LIGJI Nr. 04/L-042 PËR PROKURIMIN PUBLIK NË REPUBLIKËN E KOSOVËS
Dorëzimi elektronik i ofertave Po

Njoftimet të tjera në procedurën e njëjtën të prokurimit: Povratak na vrh

Lloji i dokumentit Data e publikuar Data paraqitur
B10 Njoftimi per anulimin e aktivitetit te prokurimit 18.08.2021 00:00 17.08.2021 00:00
B08 Njoftim për dhënie të kontratës 28.07.2021 00:00 27.07.2021 00:00
B05 Njoftim per Kontrat 23.06.2021 00:00 22.06.2021 00:00
Shkarko plotë "Dosje tenderi"

Dosja e Tenderit Povratak na vrh

Dosja e Tenderit

Versioni i tanishëm: 22.06.2021 14:30    Template per Dosja e Tenderit - gjuhe shqipe.Doc


Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 28.06.2021 15:00     raport i hapjes se tenderit.pdf

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 16.07.2021 15:41     Njoftim mbi AK Teatri.pdf

Versionet

Përshkrimi i çmimeve - Renovimi i teatrit të qytetit Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 22.06.2021 14:33    Paramasa dhe parallogaria - Renovimi i teatrit.xlsx