Njoftim - B08 Njoftim për dhënie të kontratës

Blerësi KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a.
Kodi/Numri 2021/KEK-21-2590-1-2-1/B08-0015739
Emërtimi Furnizimi me bulona dhe dado.
Lloji i dokumentit* B08 Njoftim për dhënie të kontratës
Lloji i kontratës 1 Furnizim
FPP 28711510-7 Bulon dhe vida
Lloji i procedurës 1 Procedurë e hapur
Vlera e parashikuar 40 000,00
Afati për dorëzimin e ofertave/kërkesës për pjesëmarrje 27.05.2021 12:00
Data e njoftimit 24.08.2021
Data e dërgimit 23.08.2021
Ligji LIGJI Nr. 04/L-042 PËR PROKURIMIN PUBLIK NË REPUBLIKËN E KOSOVËS
Dorëzimi elektronik i ofertave Po

Njoftimet të tjera në procedurën e njëjtën të prokurimit: Povratak na vrh

Lloji i dokumentit Data e publikuar Data paraqitur
B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës 03.09.2021 00:00 02.09.2021 00:00
B08 Njoftim për dhënie të kontratës 24.08.2021 00:00 23.08.2021 00:00
B05 Njoftim per Kontrat 03.05.2021 00:00 30.04.2021 00:00
Shkarko plotë "Dosje tenderi"

Dosja e Tenderit Povratak na vrh

Dosja e Tenderit

Versioni i tanishëm: 30.04.2021 10:46    Dosja e Tenderit Shqip.Doc


Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 07.05.2021 09:15     1 pyetje - pergjigje KEKO-21-183-121 07.05.2021.doc

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 18.05.2021 09:13     2 pyetje - pergjigje KEKO-21-183-121 17.05.2021.doc

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 27.05.2021 12:21     PROQESVERBALI I HAJES SE TENDERIT.pdf

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 16.08.2021 08:53     NJOFTIM PER VENDIMIN E AK.pdf

Versionet

Përshkrimi i çmimeve - Furnizimi me bulona dhe dado. Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 30.04.2021 10:47    Përshkrimi i cmimit.docx

Sqarim i dosjes së tenderitPovratak na vrh

Sqarimet te DT

Versioni i tanishëm: 21.05.2021 14:41    3 pyetje - pergjigje KEKO-21-183-121 21.05.2021.doc