Njoftim - B08 Njoftim për dhënie të kontratës

Blerësi KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a.
Kodi/Numri 2021/KEK-21-4200-1-2-1/B08-0015833
Emërtimi Furnizim me pjese rezerve per fryresat e blozes ne bl A3-A5
Lloji i dokumentit* B08 Njoftim për dhënie të kontratës
Lloji i kontratës 1 Furnizim
FPP 27211100-8 Tuba dhe gypa hekuri
Lloji i procedurës 1 Procedurë e hapur
Vlera e parashikuar 57 500,00
Afati për dorëzimin e ofertave/kërkesës për pjesëmarrje 23.07.2021 13:00
Data e njoftimit 25.08.2021
Data e dërgimit 24.08.2021
Ligji LIGJI Nr. 04/L-042 PËR PROKURIMIN PUBLIK NË REPUBLIKËN E KOSOVËS
Dorëzimi elektronik i ofertave Po

Njoftimet të tjera në procedurën e njëjtën të prokurimit: Povratak na vrh

Lloji i dokumentit Data e publikuar Data paraqitur
B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës 07.09.2021 00:00 06.09.2021 00:00
B08 Njoftim për dhënie të kontratës 25.08.2021 00:00 24.08.2021 00:00
B05 Njoftim per Kontrat 02.07.2021 00:00 01.07.2021 00:00
Shkarko plotë "Dosje tenderi"

Dosja e Tenderit Povratak na vrh

Dosja e Tenderit

Versioni i tanishëm: 01.07.2021 08:56    269 - 121 - Dosja e Tenderit - Shqip.Doc


Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 01.07.2021 08:56     1.pdf

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 01.07.2021 08:56     2.pdf

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 01.07.2021 08:57     3.pdf

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 01.07.2021 08:57     4.pdf

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 01.07.2021 08:57     5.pdf

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 01.07.2021 08:57     6.pdf

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 13.07.2021 13:13     269 - 121 - Pytje - Pergjigjeje.docx

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 23.07.2021 13:26     Procesverbali i hapjes se tendereve.pdf

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 17.08.2021 10:28     Vendimi i AK dhe Letrat Standarde.pdf

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 06.09.2021 13:50     Kontrata.pdf

Versionet

Përshkrimi i çmimeve - Furnizim me pjese rezerve per fryresat e blozes ne bl A3-A5 Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 01.07.2021 08:58    269 - 121 - Pershkrimi i qmimit - Shqip.doc