Njoftim - B08 Njoftim për dhënie të kontratës

Blerësi KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a.
Kodi/Numri 2021/KEK-21-4072-1-3-6/B08-0015888
Emërtimi Furnizim me bateri 12V
Lloji i dokumentit* B08 Njoftim për dhënie të kontratës
Lloji i kontratës 1 Furnizim
FPP 29221910-6 Pjese te vinçave
Lloji i procedurës 6 Kuotim i Çmimit
Vlera e parashikuar 3 304,00
Afati për dorëzimin e ofertave/kërkesës për pjesëmarrje 01.07.2021 12:00
Data e njoftimit 25.08.2021
Data e dërgimit 24.08.2021
Ligji LIGJI Nr. 04/L-042 PËR PROKURIMIN PUBLIK NË REPUBLIKËN E KOSOVËS
Dorëzimi elektronik i ofertave Po

Njoftimet të tjera në procedurën e njëjtën të prokurimit: Povratak na vrh

Lloji i dokumentit Data e publikuar Data paraqitur
B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës 08.09.2021 00:00 07.09.2021 00:00
B08 Njoftim për dhënie të kontratës 25.08.2021 00:00 24.08.2021 00:00
B05 Njoftim per Kontrat 25.06.2021 00:00 24.06.2021 00:00
Shkarko plotë "Dosje tenderi"

Dosja e Tenderit Povratak na vrh

Dosja e Tenderit

Versioni i tanishëm: 24.06.2021 14:08    shqip Template per Dosja e Tenderit.Doc


Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 01.07.2021 12:31     B12 Proces verbali i hapjes se Tenderve (1).pdf

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 17.08.2021 10:32     252-NJOFTIM PER VENDIMIN E AK ,Letrat standarde- (002)0001.pdf

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 06.09.2021 12:50     252-Kontrata.pdf

Versionet

Përshkrimi i çmimeve - Furnizim me bateri 12V Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 24.06.2021 14:11    Furnizim me bateri 12V.xls