Njoftim - B08 Njoftim për dhënie të kontratës

Blerësi KOMUNA E GJAKOVËS
Kodi/Numri 2021/632-21-578-5-1-1/B08-0016047
Emërtimi Ndërtimi-asfaltimi i rrugëve në Komunën e Gjakovës pjesa –II-të
Lloji i dokumentit* B08 Njoftim për dhënie të kontratës
Lloji i kontratës 5 Pune
FPP 45000000-7 Pune ndërtimi
Lloji i procedurës 1 Procedurë e hapur
Vlera e parashikuar 810 000,00
Afati për dorëzimin e ofertave/kërkesës për pjesëmarrje 15.06.2021 13:30
Data e njoftimit 26.08.2021
Data e dërgimit 25.08.2021
Ligji LIGJI Nr. 04/L-042 PËR PROKURIMIN PUBLIK NË REPUBLIKËN E KOSOVËS
Dorëzimi elektronik i ofertave Po

Njoftimet të tjera në procedurën e njëjtën të prokurimit: Povratak na vrh

Lloji i dokumentit Data e publikuar Data paraqitur
B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës 08.09.2021 00:00 07.09.2021 00:00
B08 Njoftim për dhënie të kontratës 31.08.2021 00:00 30.08.2021 00:00
B08 Njoftim për dhënie të kontratës 26.08.2021 00:00 25.08.2021 00:00
B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës 10.08.2021 00:00 09.08.2021 00:00
B08 Njoftim për dhënie të kontratës 04.08.2021 00:00 03.08.2021 00:00
B08 Njoftim për dhënie të kontratës 02.08.2021 00:00 30.07.2021 00:00
B54 Formulari standard per korrigjimin e gabimeve ne njoftimet e publikuara 14.06.2021 00:00 11.06.2021 00:00
B05 Njoftim per Kontrat 20.05.2021 00:00 19.05.2021 00:00
Njoftimi paraprak 17.02.2021 00:00 16.02.2021 00:00
Shkarko plotë "Dosje tenderi"

Dosja e Tenderit Povratak na vrh

Dosja e Tenderit

Versioni i tanishëm: 19.05.2021 11:59    Dosja e Tenderit-Ndërtimi-asfaltimi i rrugëve në Komunën e Gjakovës pjesa –II-të.Doc


Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 21.05.2021 11:42     Sqarime shtese per OE-Ndërtimi-asfaltimi i rrugëve në Komunën e Gjakovës pjesa –II-s.pdf

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 11.06.2021 14:20     Vendimi nr 14782-11.06.2021.pdf

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 15.06.2021 14:23     B12 Proces verbali i hapjes -Ndërtimi-asfaltimi i rrugëve në Komunën e Gjakovës pjesa –II-të-sk.pdf

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 09.07.2021 13:55     NJOFTIM PER VENDIMIN E AK- Ndërtimi-asfaltimi i rrugëve në Komunën e Gjakovës pjesa –II-të-s.pdf

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 14.07.2021 15:24     Pezullim-Ndërtimi-Asfaltimi i rrugëve në Komunën e Gjakovës-Kontratë dy vjeçare-Pjesa e Dytë.pdf

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 15.07.2021 14:08     Vend.pez.Ndërtimi-asfaltimi i rrugëve në Komunën e Gjakovës pjesa –II-të-Berisha com 15.07.2021.pdf

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 19.07.2021 15:42     Vendim per rishqyrtim-Ndërtimi-Asfaltimi i rrugëve në Komunën e Gjakovës-Pjesa e Dytë-Joos-19.07.21.pdf

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 19.07.2021 15:48     Vendim per rishqyrtim-Ndër.Asf. rrugëve në Komunën e Gjakovës-Pjesa e Dytë-Berisha-19.07.21.pdf

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 04.08.2021 14:34     NJOFTIM PER VENDIMIN E AK- Ndërtimi-asfaltimi i rrugëve në Komunën e Gjakovës pjesa –II-të-03.08.21.pdf

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 14.09.2021 10:00     Kontrata-Ndertimi-asfaltimi-i-rrugeve-ne-fshatrat.....pj.II lot III -Nec-Korenice-Orize-dhe-Meje.pdf

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 09.08.2021 15:17     Vend.pez.Ndër.asf. i rru. në K. Gjakovës pj.–II-të 1.Berisha..2.Joos....09.08.2021.pdf

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 11.08.2021 15:37     Vend.rishq.Ndërtimi-asfaltimi i rrugëve në Komunën e Gjakovës pjesa –II-të-Berisha....11.08.2021.pdf

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 11.08.2021 15:38     Vend.rishq.Ndërtimi-asfaltimi i rrugëve në Komunën e Gjakovës pjesa –II-të-JOOS....11.08.2021.pdf

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 19.08.2021 16:21     NJOFTIM MBI VENDIMIN-Ndertimi- asfaltimi i rrugeve-Lot IV.pdf

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 03.09.2021 15:49     Ndër.-Asf.i i rru. në K. e Gjakovës-Kon.dy vj.e-Pj. II lot 1 - Fshaj Ujez.pdf

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 03.09.2021 15:49     Ndër.-Asf.i i rru. në K. e Gjakovës-Kon.dy vj.e-Pj. II lot 2 Novoselle Trakaniq....pdf

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 03.09.2021 15:50     Ndër.-Asf.i i rru. në K. e Gjakovës-Kon.dy vj.e-Pj. e II lot 4-Krelan.pdf

Versionet

Përshkrimi i çmimeve - Ndërtimi-asfaltimi i rrugëve në fshatrat Fshaj dhe Ujëz Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 19.05.2021 12:02    PRAMASA- Fshaj -Ujëz -LOT-I-rë.xlsx

Përshkrimi i çmimeve - Ndërtimi-asfaltimi i rrugëve në fshatrat Novosellë,Trakaniq,Palabardh Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 19.05.2021 12:03    PARAMASA-NOVOSELL-LOT-II-të.xlsx

Përshkrimi i çmimeve - Ndërtimi-asfaltimi i rrugëve në fshatrat Nec.Korenicë,Orize dhe Mejë Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 19.05.2021 12:05    PRAMASA-Korenicë-LOT-III-të.xlsx

Përshkrimi i çmimeve - Ndërtimi-asfaltimi i rrugëve në fshatin Krelan Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 19.05.2021 12:05    PRAMASA-KRALAN-LOT-IV-rë.xlsx