Njoftim - B08 Njoftim për dhënie të kontratës

Blerësi KOMUNA E GJAKOVËS
Kodi/Numri 2021/632-21-5055-5-2-5/B08-0016092
Emërtimi Ndërtimi i kanalizimit fekal (ujërave të zeza) në fshatin Cermjan
Lloji i dokumentit* B08 Njoftim për dhënie të kontratës
Lloji i kontratës 5 Pune
FPP 45232450-1 Pune ndërtimore për drenazhim
Lloji i procedurës 5 Procedurë e negociuar pa publikim të njoftimit të kontratës
Vlera e parashikuar 28 834,93
Afati për dorëzimin e ofertave/kërkesës për pjesëmarrje 12.08.2021 14:00
Data e njoftimit 27.08.2021
Data e dërgimit 26.08.2021
Ligji LIGJI Nr. 04/L-042 PËR PROKURIMIN PUBLIK NË REPUBLIKËN E KOSOVËS
Dorëzimi elektronik i ofertave Po

Njoftimet të tjera në procedurën e njëjtën të prokurimit: Povratak na vrh

Lloji i dokumentit Data e publikuar Data paraqitur
B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës 06.09.2021 00:00 03.09.2021 00:00
B08 Njoftim për dhënie të kontratës 27.08.2021 00:00 26.08.2021 00:00
B08 Njoftim për dhënie të kontratës 19.08.2021 00:00 18.08.2021 00:00
Shkarko plotë "Dosje tenderi"

Dosja e Tenderit Povratak na vrh

Dosja e Tenderit

Versioni i tanishëm: 18.08.2021 14:27    NJOFTIM PER VENDIMIN E AK-Ndërtimi i kanalizimit fekal (ujërave të zeza) në fshatin Cermjan-5055.pdf


Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 31.08.2021 15:54     Aneks-Ndërtimi i kanalizimit fekal (ujërave të zeza) ne fshatin Cermjan.pdf

Versionet

Dosja e Tenderit Povratak na vrh

Dosja e Tenderit

Versioni i tanishëm: 10.08.2021 10:07    Dosja e tenderit-Ndërtimi i kanalizimit fekal (ujërave të zeza) në fshatin Cermjan.docx


Dokumenti Shtojca

Versioni i tanishëm: 12.08.2021 14:11     Proces verbali i hapjes-Ndërtimi i kanalizimit fekal (ujërave të zeza) në fshatin Cermjan.pdf

Versionet

Dokumenti Shtojca

Versioni i tanishëm: 18.08.2021 14:26     NJOFTIM PER VENDIMIN E AK-Ndërtimi i kanalizimit fekal (ujërave të zeza) në fshatin Cermjan-5055.pdf

Versionet

Përshkrimi i çmimeve - Ndërtimi i kanalizimit fekal (ujërave të zeza) në fshatin Cermjan Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 10.08.2021 10:08    PARAMASA-Ndërtimi i kanalizimit fekal (ujërave të zeza) në fshatin Cermjan.xlsx