Njoftim - B08 Njoftim për dhënie të kontratës

Blerësi KOMUNA E GJAKOVËS
Kodi/Numri 2021/632-21-5284-5-3-5/B08-0016163
Emërtimi Ndërtimi-Asfaltimi i rrugëve në Komunën e Gjakovës Lot IV-Ndërtimi-Asfaltimi i rrugës Nikollë Dodaj - Dujakë
Lloji i dokumentit* B08 Njoftim për dhënie të kontratës
Lloji i kontratës 5 Pune
FPP 45000000-7 Pune ndërtimi
Lloji i procedurës 5 Procedurë e negociuar pa publikim të njoftimit të kontratës
Vlera e parashikuar 7 204,40
Afati për dorëzimin e ofertave/kërkesës për pjesëmarrje 18.08.2021 15:00
Data e njoftimit 27.08.2021
Data e dërgimit 26.08.2021
Ligji LIGJI Nr. 04/L-042 PËR PROKURIMIN PUBLIK NË REPUBLIKËN E KOSOVËS
Dorëzimi elektronik i ofertave Po

Njoftimet të tjera në procedurën e njëjtën të prokurimit: Povratak na vrh

Lloji i dokumentit Data e publikuar Data paraqitur
B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës 06.09.2021 00:00 03.09.2021 00:00
B08 Njoftim për dhënie të kontratës 27.08.2021 00:00 26.08.2021 00:00
Shkarko plotë "Dosje tenderi"

Dosja e Tenderit Povratak na vrh

Dosja e Tenderit

Versioni i tanishëm: 20.08.2021 15:09    NJOFTIM PER VENDIMIN E AK-Ndërtimi-Asfaltimi i rrugëve-Lot IV-Dujakë....pdf


Dosja e Tenderit Povratak na vrh

Dosja e Tenderit

Versioni i tanishëm: 16.08.2021 13:37    Dosja e tenderit-Ndërtimi-Asfaltimi i rrugëve në Komunën e Gjakovës Lot IV-Nikollë Dodaj-Dujakë.docx


Dokumenti Shtojca

Versioni i tanishëm: 18.08.2021 15:14     Proces verbali i hapjes-Ndërtimi-Asfaltimi i rrugëve-Lot IV-Dujakë.pdf

Versionet

Dokumenti Shtojca

Versioni i tanishëm: 20.08.2021 15:08     NJOFTIM PER VENDIMIN E AK-Ndërtimi-Asfaltimi i rrugëve-Lot IV-Dujakë....pdf

Versionet

Dokumenti Shtojca

Versioni i tanishëm: 01.09.2021 14:22     Aneks-Ndërtimi-Asfaltimi i rrugëve-Lot IV-Dujakë.pdf

Versionet

Përshkrimi i çmimeve - Ndërtimi-Asfaltimi i rrugëve në Komunën e Gjakovës Lot IV-Ndërtimi-Asfaltimi i rrugës Nikollë Dodaj - Dujakë Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 16.08.2021 13:38    PARAMASA-Ndërtimi-Asfaltimi i rrugëve-Lot IV.xlsx