Njoftim - B08 Njoftim për dhënie të kontratës

Blerësi KOMUNA E GJAKOVËS
Kodi/Numri 2021/632-21-5287-5-2-5/B08-0016166
Emërtimi Ndërtimi-Asfaltimi i rrugëve në Komunën e Gjakovës Lot IV-Ndërtimi-Asfaltimi i rrugëve në fshatin Damjan lagja e Shehut
Lloji i dokumentit* B08 Njoftim për dhënie të kontratës
Lloji i kontratës 5 Pune
FPP 45000000-7 Pune ndërtimi
Lloji i procedurës 5 Procedurë e negociuar pa publikim të njoftimit të kontratës
Vlera e parashikuar 12 280,00
Afati për dorëzimin e ofertave/kërkesës për pjesëmarrje 18.08.2021 15:30
Data e njoftimit 27.08.2021
Data e dërgimit 26.08.2021
Ligji LIGJI Nr. 04/L-042 PËR PROKURIMIN PUBLIK NË REPUBLIKËN E KOSOVËS
Dorëzimi elektronik i ofertave Po

Njoftimet të tjera në procedurën e njëjtën të prokurimit: Povratak na vrh

Lloji i dokumentit Data e publikuar Data paraqitur
B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës 06.09.2021 00:00 03.09.2021 00:00
B08 Njoftim për dhënie të kontratës 27.08.2021 00:00 26.08.2021 00:00
Shkarko plotë "Dosje tenderi"

Dosja e Tenderit Povratak na vrh

Dosja e Tenderit

Versioni i tanishëm: 20.08.2021 10:14    NJOFTIM PER VENDIMIN E AK-Ndërtimi-Asfaltimi i rrugëve- Lot IV-Damjan-099.pdf


Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 31.08.2021 15:56     Aneks-Ndertimi -Asfaltimi i rrugëve në fshatin Damjan, lagja e Shehut.pdf

Versionet

Dosja e Tenderit Povratak na vrh

Dosja e Tenderit

Versioni i tanishëm: 16.08.2021 13:40    Dosja e tenderit-Ndërtimi-Asfaltimi i rrugëve Damjan-Lot IV-099.docx


Dokumenti Shtojca

Versioni i tanishëm: 18.08.2021 15:45     Proces verbali i hapjes-Ndërtimi-Asfaltimi i rrugëve- Lot IV-Damjan.pdf

Versionet

Dokumenti Shtojca

Versioni i tanishëm: 20.08.2021 10:13     NJOFTIM PER VENDIMIN E AK-Ndërtimi-Asfaltimi i rrugëve- Lot IV-Damjan-099.pdf

Versionet

Përshkrimi i çmimeve - Ndërtimi-Asfaltimi i rrugëve në Komunën e Gjakovës Lot IV-Ndërtimi-Asfaltimi i rrugëve në fshatin Damjan lagja e Shehut Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 16.08.2021 13:41    PARAMASA-Ndërtimi-Asfaltimi i rrugëve-Damjan-5287.xlsx