Njoftim - B08 Njoftim për dhënie të kontratës

Blerësi KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a.
Kodi/Numri 2021/KEK-21-4560-1-2-1/B08-0016420
Emërtimi Furnizim me material per xhunta me fllanxhë per tambura
Lloji i dokumentit* B08 Njoftim për dhënie të kontratës
Lloji i kontratës 1 Furnizim
FPP 29141700-6 Bosht bashkimi
Lloji i procedurës 1 Procedurë e hapur
Vlera e parashikuar 50 000,00
Afati për dorëzimin e ofertave/kërkesës për pjesëmarrje 05.08.2021 12:00
Data e njoftimit 01.09.2021
Data e dërgimit 31.08.2021
Ligji LIGJI Nr. 04/L-042 PËR PROKURIMIN PUBLIK NË REPUBLIKËN E KOSOVËS
Dorëzimi elektronik i ofertave Po

Njoftimet të tjera në procedurën e njëjtën të prokurimit: Povratak na vrh

Lloji i dokumentit Data e publikuar Data paraqitur
B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës 08.09.2021 00:00 07.09.2021 00:00
B08 Njoftim për dhënie të kontratës 01.09.2021 00:00 31.08.2021 00:00
B05 Njoftim per Kontrat 15.07.2021 00:00 14.07.2021 00:00
Shkarko plotë "Dosje tenderi"

Dosja e Tenderit Povratak na vrh

Dosja e Tenderit

Versioni i tanishëm: 14.07.2021 10:05    shqip-Template per Dosja e Tenderit.Doc


Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 14.07.2021 10:17     Vizatimet per xhunta.pdf

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 23.07.2021 08:50     PYETJE DHE PERGJIGJE.docx

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 05.08.2021 13:29     B12 Proces verbali i hapjes se Tenderve0001.pdf

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 24.08.2021 15:52     271-NJOFTIM PER VENDIMIN E AK,Letra standarde - (002).pdf

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 07.09.2021 12:18     073-Kontrata.pdf

Versionet

Përshkrimi i çmimeve - Furnizim me material per xhunta me fllanxhë per tambura Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 14.07.2021 10:09    Furnizim me material per xhunta me fllanxhë per tambura.xls