Njoftim - B08 Njoftim për dhënie të kontratës

Blerësi KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT
Kodi/Numri 2021/622-21-4536-1-2-1/B08-0016452
Emërtimi Furnizimi dhe vendosja e kontejnerëve nëntokësor në qytetin e Prizrenit
Lloji i dokumentit* B08 Njoftim për dhënie të kontratës
Lloji i kontratës 1 Furnizim
FPP 25000000-1 Gome, plastike dhe produkte të filmit
Lloji i procedurës 1 Procedurë e hapur
Vlera e parashikuar 80 000,00
Afati për dorëzimin e ofertave/kërkesës për pjesëmarrje 23.07.2021 14:00
Data e njoftimit 01.09.2021
Data e dërgimit 31.08.2021
Ligji LIGJI Nr. 04/L-042 PËR PROKURIMIN PUBLIK NË REPUBLIKËN E KOSOVËS
Dorëzimi elektronik i ofertave Po

Njoftimet të tjera në procedurën e njëjtën të prokurimit: Povratak na vrh

Lloji i dokumentit Data e publikuar Data paraqitur
B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës 07.09.2021 00:00 06.09.2021 00:00
B08 Njoftim për dhënie të kontratës 01.09.2021 00:00 31.08.2021 00:00
B05 Njoftim per Kontrat 14.07.2021 00:00 13.07.2021 00:00
Shkarko plotë "Dosje tenderi"

Dosja e Tenderit Povratak na vrh

Dosja e Tenderit

Versioni i tanishëm: 13.07.2021 14:05    Template per Dosja e Tenderit (67).Doc


Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 23.07.2021 14:08     Procev. i hapjes.PDF

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 25.08.2021 14:40     B58 077.NJOFTIM PER VENDIMIN E AK-lAlonyema.docx

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 06.09.2021 10:40     622-21-077-121;Kontrata; Furnizim dhe vendosja e kontenjerve nentoksor ne qytetin e Prizrenit.PDF

Versionet

Përshkrimi i çmimeve - Furnizimi dhe vendosja e kontejnerëve nëntokësor në qytetin e Prizrenit Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 13.07.2021 14:07    077 paramasat për Kontinier.xlsx