Njoftim - B08 Njoftim për dhënie të kontratës

Blerësi KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT
Kodi/Numri 2021/622-21-4976-5-5-8/B08-0016655
Emërtimi Furnizim me pajisje të Teknologjisë Informative
Lloji i dokumentit* B08 Njoftim për dhënie të kontratës
Lloji i kontratës 5 Pune
FPP 29000000-9 Makineri, pajisje, aparate dhe produkte te shoqëruara
Lloji i procedurës Mini-tender
Vlera e parashikuar 30 000,00
Afati për dorëzimin e ofertave/kërkesës për pjesëmarrje 06.08.2021 14:00
Data e njoftimit 03.09.2021
Data e dërgimit 02.09.2021
Ligji LIGJI Nr. 04/L-042 PËR PROKURIMIN PUBLIK NË REPUBLIKËN E KOSOVËS
Dorëzimi elektronik i ofertave Po

Njoftimet të tjera në procedurën e njëjtën të prokurimit: Povratak na vrh

Lloji i dokumentit Data e publikuar Data paraqitur
B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës 13.09.2021 00:00 10.09.2021 00:00
B08 Njoftim për dhënie të kontratës 03.09.2021 00:00 02.09.2021 00:00
Shkarko plotë "Dosje tenderi"

Dosja e Tenderit Povratak na vrh

Dosja e Tenderit

Versioni i tanishëm: 27.08.2021 11:44    B58 NJOFTIM PER VENDIMIN E AK.docx


Përshkrimi i çmimeve - Furnizim me pajisje të Teknologjisë Informative Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 30.07.2021 15:14    paramasat për TI për Administratë..xlsx