Njoftim - B08 Njoftim për dhënie të kontratës

Blerësi KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a.
Kodi/Numri 2021/KEK-21-3988-1-2-1/B08-0016753
Emërtimi Furnizimi me valvula flutur
Lloji i dokumentit* B08 Njoftim për dhënie të kontratës
Lloji i kontratës 1 Furnizim
FPP 29131140-9 Valvule për reduktimin e presionit, kontrollit, verifikimit apo të sigurisë
Lloji i procedurës 1 Procedurë e hapur
Vlera e parashikuar 14 650,00
Afati për dorëzimin e ofertave/kërkesës për pjesëmarrje 19.07.2021 12:00
Data e njoftimit 03.09.2021
Data e dërgimit 02.09.2021
Ligji LIGJI Nr. 04/L-042 PËR PROKURIMIN PUBLIK NË REPUBLIKËN E KOSOVËS
Dorëzimi elektronik i ofertave Po

Njoftimet të tjera në procedurën e njëjtën të prokurimit: Povratak na vrh

Lloji i dokumentit Data e publikuar Data paraqitur
B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës 10.09.2021 00:00 09.09.2021 00:00
B08 Njoftim për dhënie të kontratës 03.09.2021 00:00 02.09.2021 00:00
B54 Formulari standard per korrigjimin e gabimeve ne njoftimet e publikuara 08.07.2021 00:00 07.07.2021 00:00
B05 Njoftim per Kontrat 24.06.2021 00:00 23.06.2021 00:00
Shkarko plotë "Dosje tenderi"

Dosja e Tenderit Povratak na vrh

Dosja e Tenderit

Versioni i tanishëm: 23.06.2021 09:12    149 Dosja e Tenderit-shq.Doc


Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 30.06.2021 08:28     149- Pyetjet dhe Pergjigjet- shq.pdf

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 07.07.2021 14:51     149- Pyetjet dhe Pergjigjet- shq-2.pdf

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 19.07.2021 12:41     149- Procesverbali i hapjes.pdf

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 25.08.2021 10:04     149- Njoftimi mbi vendimin e AK dhe letrat standarde.pdf

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 09.09.2021 13:42     Kontrata nr. 6851 KEKO-21-149-121.pdf

Versionet

Përshkrimi i çmimeve - Furnizimi me valvula flutur Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 23.06.2021 09:13    149- Përshkrimi i çmimit shqip.doc